Baker og konditorbransjen har sammen med faglig råd for restaurant- og matfag, gitt uttrykk for at de er relativ fornøyd med innholdet i den nye læreplanen for Vg1 restaurant- og matfag, som trer i kraft ved skolestart i 2020.

Men faglig råd for restaurant- og matfag har likevel innvendinger.  Utdanningsdirektoratets avgjørelse, som går på tvers av råd fra bransjen, om å redusere programfag fra tre til to uten at programfagkarakteren vektes, faller ikke i god jord.

Krevende prosess

Leder for faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) Gunnar Bakke, sier at prosessen med nye læreplaner for har vært krevende for rådet, men mener at resultatet tross alt gir et bedre utgangspunkt enn det som var.

– Resultatet for Vg1 gir likevel ikke fullt ut den fagfornyelsen som FRRM skulle ønske seg, sier Bakke, som også er direktør for Baker- og konditorbransjens landsforening.

– Vi er mest skuffet over at direktoratet endret programfagene på Vg1 fra tre til to fag uten at programfagkarakterene blir vektet. Dette går ut over verdsettelsen av programfagene. Det er svært uheldig hvis yrkesfagelever opplever at de straffes hvis de er sterkere faglig i sitt programfag enn i fellesfagene, sier han.

Håper på ny vurdering

FRRM sendte tidligere i vinter, etter at læreplanen var klar, et brev til direktoratet hvor de påpeker at denne justeringen i planen kan gi uheldige resultater.

I brevet gir rådet tydelig uttrykk for at vektingen skaper bekymring og at de er uenig i Utdanningsdirektoratets læreplan-konklusjon.

– Rådet mener at våre meget tydelige innspill, om at hvis programfag skulle reduseres så var vekting er forutsetning, burde vært hensyntatt. Vi har bedt Utdanningsdirektoratet om å vurdere dette på nytt, og ta med vekting av karakterer ved en reduksjon av programfagene, sier Bakke.

Videre fremdrift med læreplanarbeidet er noe utsatt grunnet koronasituasjonen, og FRRM har sitt neste møte i løpet av mai. Da skal Utdanningsdirektoratet gi sitt svar på brevet. Det skal også legges frem innspill bransjen måtte ha til de foreløpige læreplanene for Vg2 og Vg3.