NNN og NHO Mat og Drikke kom tidlig fredag morgen frem til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:
– Det gis et generelt tillegg på kr 4,00
– Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til 199,78
– Matpengesatsen økes med kr. 6,00 til 96,00
– Fagbrevtillegget økes med kr. 1,50 til 12,50
– Nattillegget reguleres automatisk med 25% av generelle tillegg, tilsvarende kr 1

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget.

Resultatet skal nå stemmes over på uravstemning blant de medlemmene som går på overenskomsten for Baker og konditor.

Frist er satt til 15. juni.