Norwegian 1 kroner coins on top of 200 kroner and 100 kroner bills
NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har kommet til enighet i lønnsforhandlingene i baker- og konditorfagene.

Enighet i baker- og konditorfagene

Det er enighet i lønnsforhandlingene i baker- og konditorfagene. Ny minstelønn per time fra 1. mai 2024 er på 216,15 kroner.

NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har blitt enige om et tillegg pr. time på 7 kroner som gir en ny minstelønn pr. time på 216,15 kroner.

Det innføres et ansiennitetstrinn etter ett år i bransjen på 3,00 kroner pr. time med virkning fra 1. mai 2024.

Videre økes ansiennitetstrinn 3 og 6 med 0,5 til 4,50 kroner pr. time med virkning fra 1. mai 2024.

Arbeidstakere som har vært ansatt i 1 år i bransjen skal i tillegg gis et ansiennitetstillegg på 112,50 kroner pr. uke (3,00 kroner pr. time) til sin individuelle lønn. Etter 3 år i bransjen ytterligere kr. 168,75 pr. uke (4,50 kroner pr. time). Etter 6 år i bransjen ytterligere 168,75 kroner pr. uke (4,50 kroner pr. time).

Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2024 til 30. april 2026.

Resultatet er anbefalt av begge partner NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Svarfrist er satt til 31. mai 2024.

Powered by Labrador CMS