Kultur og arbeidsmiljø må bygges systematisk og bevisst. Hva som kreves av den enkelte, våre verdier og hvordan vi tenker og driver vår bedrift bør beskrives tydelig. En driftshåndbok kan være et verktøy som brukes daglig for å tydeliggjøre og minne alle på hvem vi er.

En attraktiv arbeidsplass skaper bedre kundeopplevelser

En forutsetning for å klare å yte god service og skape gode kundeopplevelser, er at vi har ansatte som trives på jobb. Som kunde skjønner jeg med en gang om de ansatte har det gøy på jobb, eller om de bare er der for å få lønn.

Publisert Sist oppdatert

Motiverte og glade medarbeidere skaper mer salg.

Det finnes tusenvis av undersøkelser på hva som skaper motivasjon og trivsel på arbeidsplassen, og øverst i alle undersøkelser er det å bli sett av leder og medarbeidere. Vi trenger alle å bli sett, få tilbakemeldinger, få et klapp på skulderen. Samtidig trenger vi å lykkes, noe som innebærer at det må være tydelig hva som forventes av oss.

Et godt arbeidsmiljø skapes av ledere og medarbeidere i fellesskap, men som leder er det ditt ansvar å legge forholdene til rette for at motivasjon og trivsel kan blomstre.

Din Baker-Tronds salgsskole på Bakeri.net

Mange av detaljene og virkemidlene innenfor salg er banale og opplagte, det er ting som vi ser på som en selvfølge. Andre detaljer er mange ikke bevisste på hvor mye de betyr. Alle detaljer i butikken er med å påvirke, negativt eller positivt. Å jobbe aktivt og systematisk med å skape en mer selgende butikk, handler om å unngå negativ påvirkning og optimalisere den positive påvirkningen.

I denne artikkelserien skal vi se på noen av de detaljene som er med å avgjøre om din butikk går i pluss eller minus.

De aktørene som lykkes i varehandelen, er de som har medarbeidere som stråler og viser at de bryr seg om kunden. Det er påfallende å se enkelte store aktører som gjennomgående klarer å skape en slik kultur gjennom aktivt og systematisk arbeid. Dette må starte på toppen og spres nedover i organisasjonen. Det å ha det gøy på jobb er undervurdert, men det å jobbe systematisk med dette vil  kanskje være den aller mest lønnsomme investeringen du gjør. Motiverte og glade medarbeidere skaper mer salg både på kort og lang sikt, det får ansatte til å bli lenger i jobben, og de blir dine ambassadører både ovenfor kunder og nye ansatte.

Tronds tips

  • Vær bevisst på å se etter personer som er smilende og utadvendte når du ansetter
  • Lag, og gjennomfør, gode opplæringsplaner for nyansatte
  • Legg til rette for, og jobb systematisk med å skape trivsel og glede på arbeidsplassen
  • Skap en lederkultur basert på involvering og medvirkning
  • Sørg for at den enkelte blir sett og verdsatt
Powered by Labrador CMS