I Bakehuset Nord-Norge ble det allerede for flere år siden bestemt at noe måtte gjøres med brødemballasjen.

— Det manglet en rød tråd, og vi hadde ikke noe system i emballasjen vår. I tillegg var det ofte vanskelig å se navnet og logoen vår på pakningene, forteller salgssjef Kjetil Myrbakk.

Men på grunn av diverse uforutsette hendelser ble omleggingen utsatt gang på gang.

— Sånn var det, men nå er vi altså endelig i mål med ny brødemballasje, sier Myrbakk fornøyd til Bakeri.net.

Tall i stedet for farge

Selve designjobben er det designbyrået Tank som har tatt seg av.

— Vi ga beskjed om at vårt navn og logo måtte komme tydelig frem på alle posene, og at det skulle være fire ulike serier: En basis-serie, en steinovnsbakt serie, en lokalpatriot-serie og en serie for oppskåret brød. Ellers fikk designbyrået en ganske åpen oppgave med stor kunstnerisk frihet, forklarer Myrbakk.

På mange måter ligner den nye brødemballasjen til Bakehuset Nord-Norge nå på brødemballasjen til andre store bakerier, som Bakehuset og Goman. Men på en del punkter er den også helt forskjellig.

— I likhet med de fleste andre har vi valgt å bruke serier. Men der de fleste andre har brukt ulike farger, har vi valgt å bruke ulike tall. Akkurat det har vakt litt reaksjoner, men vi tror det blir lettere å skille de ulike seriene fra hverandre på denne måten. Vi tror også at de fleste klarer å huske et tall like bra som en farge, for favorittbrødet sitt, sier Myrbakk.

Fargerike illustrasjoner

De fire ulike emballasje-seriene gjenspeiler også prisforskjeller. Basis-serien, som er de billigste brødene, har poser med et enkelt og nøytralt design i svart-hvitt. På disse posene er ett enkelt tall fremhevet som det største og viktigste elementet. I andre enden av skalaen er lokalpatriot-serien, som består av dyrere spesialbrød. Disse posene prydes av fargerike illustrasjoner.

— Her har designbyrået fått hjelp av en kjent tysk kunstner. Ved første øyekast kan illustrasjonene se litt barnslige ut, men etter hvert oppdager man alle de interessante og flotte detaljene, sier Myrbakk, som er spesielt godt fornøyd med at bakeriets logo og navn kommer tydelig frem på alle posene.

Facebook-kampanje

I løpet av mars vil alle de fire nye emballasje-seriene være lansert i hele landsdelen. Størstedelen av omleggingen ble gjennomført allerede 1. januar.

— Samtidig med omleggingen har vi kjørt en kampanje på Facebook, der vi har forklart og svart på kundenes spørsmål. For det har jo kommet noen reaksjoner, men ikke mer enn forventet.

— Har dere merket noen endring i salget som følge av denne omleggingen?

— Det er litt for tidlig å si noe om det ennå, men vi har i hvert fall ikke merket noen nedgang, sier salgssjefen.

Foto: Marius Fiskum/www.mariusfiskum.no