Erlend Nornes var med på å starte Åpent Bakeri i 1999, og han er fortsatt både styreleder og medeier i bakerikjeden.
Erlend Nornes var med på å starte Åpent Bakeri i 1999, og han er fortsatt både styreleder og medeier i bakerikjeden.

Driver både kraftselskap og bakeri

Erlend Nornes er daglig leder i Energiselskapet Hardanger samt styreleder og medeier i Åpent Bakeri. Han mener at mange har hatt et for avslappet forhold til strømprisen.

Publisert

Det har handlet om å minimere risiko og skape forutsigbarhet.

I Åpent Bakeri har det i mange år vært en sterk bevissthet rundt energiforbruk. Ledelsen har vært opptatt av hvilke konsekvenser forbruket har for klima og miljø, men også for bedriftens økonomi.

Da bakeriet bygde nytt produksjonslokale i 2016, valgte de å investere i et kostbart system for energigjenvinning. Siden 2015 har de også valgt å ha fastpris på strøm.

– Det har handlet om å minimere risiko og skape forutsigbarhet. De fleste årene har det også vært lønnsomt, men i 2020 var strømprisen så lav at vi så ut som idioter, sier Erlend Nornes.

Avslappet forhold

Han var selv med på å starte Åpent Bakeri i 1999, og han er fortsatt både styreleder og medeier i bakerikjeden. Men hovedjobben hans er stillingen som daglig leder i Energiselskapet Hardanger. Og trolig er det den jobben som har gjort ham såpass bevisst på risikoen i strømmarkedet.

– De aller fleste nordmenn har nok hatt et litt for avslappet forhold til strømprisen. Forbrukerrådet har dessverre bidratt til dette ved å anbefale alle, både bedrifter og private husholdninger, å ligge på spotpris, sier han.

Nornes tror ikke at baker- og konditorbransjen har vært noe mer avslappet enn andre bransjer, og han har stor sympati med alle som nå sliter.

– Jeg ser at mange bakerier er hardt rammet, og jeg håper at det kommer en ordning som vil hjelpe. Men litt av ansvaret for å ha havnet i en vanskelig situasjon på grunn av økte strømpriser, mener jeg at den enkelte må ta selv. Ingen kunne forutse rekkevidden av denne strømkrisen, for den skyldes et komplekst bilde der mange uheldige hendelser har inntruffet samtidig. Men det er nok mange som burde ha fokusert mer på risikohåndtering på kostnadssiden. Nå har de fått en lærepenge.

Mulig å spare mer

– Hvordan skal bakeriene bli bedre rustet til å takle slike kriser i fremtiden?

– På kort sikt vil det være vanskelig å få en god avtale på fast strømpris. Men dersom prisnivået blir lavt igjen, kan det være noe å vurdere. Jeg tror at de fleste norske bakerier har mulighet til å spare mer strøm, for eksempel ved å utnytte restvarme. Tilbakebetalingstiden på solcellepaneler er nok også mye blitt mye kortere enn den var før. Bakerier i andre deler av Europa, der de er vant med høye strømpriser, har vært mye flinkere på å investere i slike ting.

– Er det aktuelt å investere i flere energibesparende tiltak i Åpent Bakeri?

– Svaret er ja. Vi kommer til å undersøke om det er noen ytterligere energibesparende tiltak som er aktuelle for vår bedrift, sier Nornes.

Powered by Labrador CMS