De fysiske bøkene vil ikke være ferdig før i 2022, men de digitale ressursene skal være klare innen skolestart i august. Bakeri.net vil presentere de nye fagbøkene i større detalj når de er klare.

Det skal lages én bok for konditorfaget, én bok for bakerfaget samt én bok som tar for seg bransje, arbeidsliv og mattrygghet. Denne siste boken skal i bruk i flere av matfagene i videregående, da den spenner over mer enn kun baker- og konditorbransjen.

Kompetanse og trygghet

Konditorboken skrives av Cathrine Nilsen (Britannia), Angela Stellander (Karmsund vgs), Gudrun Berntsen (Naustdal Dampbakeri), Gunnvor Fiskaa (Ryfylke Conditori) og Tonje Svensen(Thor Heyerdahl vgs).

– Konditorboka skal være ett grundig hjelpemiddel for Vg2 og Vg3 konditor. Det er meningen at man skal kunne bruke boken i det daglige arbeidet enten man er elev eller jobber som lærling i bedrift. Innholdet skal gi deg kompetanse og trygghet i jobben som konditor og samtidig pirre den kreative nerven, sier Cathrine Nilsen.

Refleksjon er viktig

Boka for bakerfaget skrives av André Løvaas (Åpent Bakeri), Erlend Løken Volden (BKLF), Anne-Kjersti Uhlen (NMBU/Nofima) og Anette Moldestad (Orkla Foods).

Bakeboka skal fange essensen i bakerfaget, og gi elevene et grunnlag for å forstå hvordan råvarekunnskap og fagkunnskap kan kombineres med håndverksutførelsen. Fagboka skal sette eleven i stand til å forstå, og utføre håndverket på en åpen og nysgjerrig måte. Boka skal også oppfordre eleven til å reflektere over hvorfor man gjør som man gjør, og også at det er viktig å utforske mulighetene innen faget.

– Derfor lager vi deler av boken som fordypningsmateriale for den som er interessert i å dykke litt ned i kjemien, samtidig som boken blir illustrert på en måte som kan bidra til at eleven eller lærlingen forstår bakerfaget uten å måtte lese mye og dypt, forteller André Løvaas.

Bakeboken tar også høyde for å kunne være en støtte for lærer i klassesituasjonen, og et oppslagsverk man kan gå tilbake til også etter at man er ferdig utlært.

– Baking handler ikke bare om kjemi og hvordan vi gjør det, det handler også om å lage mat, derfor har vi tatt med et lite kapittel om sensorikk. Boken strekker seg med det fra råvare til ferdig bakst, med alt det som ligger innbakt i dette og med hovedvekt på råvarer, selve bakingen og bakeprosessen, sier Løvaas.

Hvorfor skal vi ha internkontroll?

Læreboken som tar for seg bransje, arbeidsliv og mattrygghet skrives av Anne Momrak-Haugan (BKLF) og Tonje Svensen (Thor Heyerdahls vgs).

Innholdet har fokus på tematikk som dreier seg om trygg mat, arbeidslivets krav og forventninger, HMS og førstehjelp.

– Når vi skal lage og selge mat til andre, trenger vi gode rutiner for å sikre at maten er trygg og at ingen blir syke. Elevene og lærlingene vil lære om lover og regler som gjør at en innarbeider gode rutiner. Boken går inn på deler av lovverket, som eksempel; Matloven, IK-Mat forskriften, Matkontaktforskriften, Matinformasjonsforskriften og Hygieneforskriften, sier Anne Momrak-Haugan.

– Boken går også inn i temaer om frivillig merking som Brødskala’ns grovhetsmerking, Nøkkelhull, Nyt Norge og ernærings- og helsepåstander. Vi ser nærmere på allergener, og hvilke som må oppgis ved merking av matvarer, sier Momrak-Haugan.