I 2020 ble det etablert 198 bedrifter, hvorav 50 aksjeselskaper. Det er faktisk en økning fra 2019 da det ble etablert 184 bedrifter, 43 av dem aksjeselskaper. Fjorårets nye selskaper hadde totalt 43 millioner i omsetning i sitt første driftsår.

Tabellen under viser oversikten over aksjeselskapene som ble etablert i 2020 i bransjene:
10.710 – Produksjon av brød og ferske konditorvarer
47.241 – Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer