Debatten ble startet av Erlend Løken Volden som i sitt innlegg blant annet skriver:

«Hva har dette med «håndverk» å gjøre?
Og: hva sier det om du driver et «håndverksbakeri» om du er medlem i en bransjeforening eller ikke? For å billedgjøre det hele; selve brødet som står på plakaten for ordningen er laget av en særs dyktig håndverksbaker, bakt i et bakeri som ikke er medlem av BKLF….

Jeg har selv, som håndverksbaker, tenkt at begrepet «håndverksbaker» burde være en beskyttet tittel. Men er dette måten å gjøre det på?
Jeg støtter 100 % kampen mot import, og deltar selv sterkt i kampen for norsk bakerfagutdanning.
Men slik jeg leser kriteriene kunne ordningen heller hatt en formulering ala: «garantist for norske fagfolk» eller «haåndverksFAGbakeri» e.l. Ikke like mye scwung, men mer presist…

Og: fra et forbrukerperspektiv: er disse kriteriene samfallende med hva mannen i gata forbinder med ordet «håndverksbaker»?»

29 innlegg

10 bransjefolk har gjennom 29 kommentarer så langt debattert saken. Blant de mest kritiske har vært Tomas Valand som blant annet skriver:

«Først og fremst burde det være en klarere definisjon på hva et håndverksbakeri er. I denne merkeordningen holder det at du gjør noen oppslag for hånd i tillegg til at noen av råvarene du bruker er norske. I tillegg at du selvsagt er medlem av bklf, tar imot lærlinger, har svennebrev og div, så står du fritt frem til å bli sertifisert som et håndverksbakeri.

Med andre ord kan hvem som helst kalle seg håndverksbakeri med denne merkeordningen.

Jeg frykter at ordet håndverk kommer til å bli så utvannet at det mister hele sin betydning. Det kan ikke være lenge til du finner dette flotte gullmerke både på Rema, Coop eller noen av NorgesGruppen sine dagligvarebutikker.

Jeg sier det som de sier det i min favorittspalte på Radio Rock; BKLF: Ta dere sammen!»

Thomas Valand synes at hvem som helst kan kalle seg håndverksbakeri med denne merkeordningen. Og frykter at ordet «håndverk» kommer til å bli så utvannet at det mister hele sin betydning.

Thomas Valand synes at hvem som helst kan kalle seg håndverksbakeri med denne merkeordningen. Og frykter at ordet «håndverk» kommer til å bli så utvannet at det mister hele sin betydning.

Foto: Vest Vind Media

Bra med engasjement

Bakeri.net har tatt en prat med Erlend Løken Volden i etterkant om hva han tenker om at saken har fått et slikt engasjement.

– Engasjement er bra. Jeg har vært opptatt av at kundene må forstå merket og at det de forbinder med ordet Håndverksbakeri er det som de forventer, sier Løken Volden.

Tomas Valand hos håndverksbakeriet Tollboden Bakeri i Flekkefjord utdyper overfor Bakeri.net sitt engasjement i saken.

– Fra mitt ståsted er problemet at merkets kriterier i stor grad ikke har noe med det folk flest forbinder med håndverk. Derfor bør merket få et annet navn eller at kriteriene strammes inn. Jeg er redd vi i fremtiden skal få oppslag av Matkontrollen eller andre medier der det blir stilt spørsmålstegn ved ordningen. Problemet er ikke der ennå, men det kan komme.

– Hva tenker du om debatten som har vært om temaet?
– Dette er sjarmen med å ha en faggruppe på Facebook. Her kan hvem som helst ta opp ting i gruppen og sjelden har en sak fått et så stort engasjement som denne. I dette forumet kan vi ha en åpen diskusjon i bransjen. Her har vi valgt å ta inn både faglærte og leverandører. Også styret i BKLF er med i gruppen. Det er ikke nødvendighet, men de er med for at de kan diskutere ting de er opptatt av. Denne gruppa er et stort høringsutvalg og jeg kan ikke skjønne at BKLF ikke brukte muligheten til å spørre i dette fora før de jobbet ferdig merket, sier Valand til Bakeri.net som sier at det fortsatt ikke er for sent å snu og at han håper BKLF ser på saken en gang til.

– Om navnet skulle vært endret, hva skulle navnet på merket vært?
– Hvorfor ikke kalle det for «Norsk tradisjonsbakeri», sier Valand.

Gunnar Bakke og BKLF tar bakernes sine tilbakemeldinger på alvor. Temaet skal tas videre til BKLFs styremøte 10. desember 2018.

Gunnar Bakke og BKLF tar bakernes sine tilbakemeldinger på alvor. Temaet skal tas videre til BKLFs styremøte 10. desember 2018.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Gode innspill

Daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke, synes det er flott med engasjement rundt viktige saker i bransjer.

– Forslaget om merket kom fra et medlem og saken har vært diskutert i BKLF sine fora. Bakgrunnen er et behov for å lage noen definisjoner på noen kriterier, koblet til håndverkskunnskapen som ligger i faget og en annerkjennelse av fagkompetansen. Samtidig ønsket vi en lav terskel for å få merket.

– Dette er et bedriftsmerke som forteller noe om hva bedriften innehar av andre merkeordninger som lærlinger, fagkompetanse og mesterbrev. I tillegg er dette et identitetsmerke som viser at bedriften er medlem i bransjeforeningen og som slik bidrar til det fellesskapet som bransjeforeningen er.

Bakke sier at det så langt ikke er kommet formelle henvendelser til BKLF om saken, men at de har fulgt diskusjonen på Facebook. Både Bakke og president Ole John Berntsen har deltatt i debatten ved å svare på spørsmål og har utdypet av bakgrunnen for merket.

– Jeg setter stor pris på debatt og engasjerte fagfolk. Gjennom denne diskusjonen har det kommet frem mange gode innspill. Vi tar dette på alvor og tar med oss innspill i denne nett-diskusjonen til vårt styremøte i BKLF 10. desember.

– Styret i BKLF har et sterkt ønske om at denne ordningen skal fungere og jeg er tror at styrets medlemmer vil ta med seg innspillene som har kommet i debatten i Hele Norges Bakere, sier Gunnar Bakke.

Mens diskusjonen har rast på Facebook, har BKLF siden merket ble lansert fått et titalls henvendelser fra medlemsbedrifter som søker om merket.