Videoen viser blant annet riktige rutiner for mathåndtering, kontroll med temperaturer, og rengjøring av lokaler og utstyr.

Filmen gir deg også noen gode råd til hvordan du best kan stille forberedt når Mattilsynet kommer på inspeksjon, hva slags dokumentasjon og informasjon de ønsker å se på, og hva du kan forvente hvis de finner feil og mangler.

Under et besøk vil Mattilsynet også gi veiledning rundt hvordan regelverket skal forstås og følges.