Det blir stadig flere diplombakere, og mange mener allerede å se positive resultater i bransjen gjennom økt kunnskap og forståelse for råvarer og prosesser. Så kan snart 60 personer kalle seg diplombakere.

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU på Ås har prosjektledelsen, mens det er Nofima som står for undervisningsopplegget ledet av forsker Ann Katrin Holtekjølen. Det er professor Anne Kjersti Uhlen ved fakultet for biovitenskap ved NMBU som er faglig ansvarlig for kurset. For at kurset skal være studiepoenggivende, så må faglig ansvarlig være ansatt ved et universitet.

Under BKLF sin landsmøtemiddag forleden fikk årets kull heder og ære som spydspisser i bransjen.

Årets diplombakere er:

 • Kjetil Dale Aas
 • Jonny Gullermo Calderon Escobar
 • Michael Döhner
 • Stig Arne Ekker
 • Billal Farooq
 • Nils Olav Heggdalsvik
 • Jermund Myklebust
 • Mariann Kvarme (ikke tilstede)
 • André Løvaas
 • Lise Beate Bjerknes
 • Kristoffer Nielsen
 • Kristian Magnus Sie Skogstad (ikke tilstede)
 • Joakim Ringjord
 • Kim André Svalstad Øien
 • Robin Twang
 • Ernst Ulevik