Din Baker er en landsdekkende medlemsorganisasjon for bakerier og konditorier. For tiden har kjeden rundt 65 medlemsbedrifter, og mange av dem befinner seg nå i en svært utfordrende situasjon på grunn av koronakrisen.

– Vi får mange telefoner fra bekymrede medlemmer om dagen, og vi prøver å veilede dem så godt vi kan, sier daglig leder i Din Baker, Georg Husebæk til Bakeri.net.

Han forteller at noen er hardere rammet enn andre. Koronakrisen har så langt gått spesielt hardt utover bakerier som leverer mye til kantiner.

– For dem er så godt som all omsetning borte nå. Det er heller ikke mange som besøker bakeriutsalg og kafeer i disse dager, siden myndighetene råder folk til å holde seg mest mulig hjemme. For bakeriene som leverer mest til dagligvare, går det foreløpig bra. Men mange leverer jo til en kombinasjon av disse tre, påpeker Husebæk.

Tidligere generalforsamling

– Hva gjør Din Baker for å hjelpe medlemmene i denne situasjonen?

– Fra sentralt hold jobber vi så godt vi kan med å veilede medlemmene. Vi gir blant annet råd om hvordan de skal forholde seg til leverandører, leasingselskaper, banken, huseier og egne ansatte. Det viktigste er å sørge for flyt i likviditeten gjennom denne perioden, slik at det er grunnlag for videre drift når krisen er over. For vi tror jo at kundene vil komme tilbake til bakeriene og konditoriene når situasjonen har normalisert seg.

– Hvordan skal dere klare det?

– Vi er helt avhengig av samarbeidsvillige huseiere. Bakeriene må enten få slippe å betale husleie i denne perioden, få utsatt forfall eller endrede betingelser på andre måter. Mange huseiere har vært velvillige så langt, og det setter vi stor pris på. Selv har vi fremskyndet årets generalforsamling i Din Baker, slik at vi kan betale ut utbytte så fort som mulig. Utbyttet vil hjelpe medlemmene med litt likviditet. Generalforsamlingen vil bli avholdt førstkommende mandag, og vi tar bare med de sakene som er nødvendige for å godkjenne regnskapet og størrelsen på årets utbytte. Vi avholder selvfølgelig generalforsamlingen på en forsvarlig måte med tanke på smitte, sier Husebæk.

Kontaktet dagligvarekjedene

Din Baker har også gjort et fremstøt mot dagligvarekjedene.

– Vi har kontakt de store kjedene og gitt beskjed om at vi har ledig produksjonskapasitet og distribusjon. Vi vil sette pris på oppdrag fra både enkeltbutikker og kjeder. Foreløpig har jeg ikke hørt noe om noen konkrete henvendelser, men min telefonen er alltid på, oppfordrer han.

– Flere bakerier og konditorier tilbyr nå hjemkjøring av varer. Hva tenker du om det?

– Det er veldig lurt. På den måten kan de hjelpe folk som sitter i karantene, og dermed bidra til den store dugnaden.

Turen utsatt

Husebæk forteller også at Din Bakers årlige tur, som egentlig skulle arrangeres i slutten april, er utsatt til høsten.