I 2018 kjøpte nordmenn økologiske matvarer i dagligvarebutikker for om lag 2,9 milliarder kroner, som er en øking på 8 prosent fra 2017. Første halvår 2018 økte salget av kornvarer med 19 prosent i dagligvare, noe som ga en omsetning på 164 millioner og det antas at totalen ble på mer enn 300 millioner for hele 2018.

Data fra bakeriutsalg er ikke samlet inn i rapporten, men det er grunn til å tro at tallet er svært likt som i dagligvare.

Det blir flere økologiske bakerier

Sertifisering

Produserer og/eller omsetter du økologiske landbruksprodukter, trenger du en sertifisering fra Debio. Et godkjenningskrav kommer når det utføres merking og/eller markedsføring med henvisning til økologisk opphav på produktet. Når sertifiseringen er på plass, vil virksomheter få årlige besøk av Debio.

Begrepet økologisk er beskyttet gjennom forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter. Regelverket er en del av EØS-avtalen, og gjennom EØS-regelverket er Norge forpliktet til å ha en kontrollordning i offentlig regi. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert utøvende kontroll til Debio. Er du i tvil om din virksomhet trenger godkjenning fra Debio? Ta kontakt med Debio: kontor@debio.no

Økologisk Norge jobber for økt produksjon og omsetning av norske økologiske landbruksprodukter, blant annet gjennom prosjektene Landbrukets Økoløft og Økodemo i butikk Prosjektene får støtte fra Landbruksdirektoratet.

Sissel Flesland i Flesland Markedsinformasjoner, mener omsetningstallet totalt er på om lag 500 millioner for økologiske kornprodukter og bakervarer, den økologiske bakerikjeden Godt Brød, omsetter alene for rundt 200 millioner kroner. Så må det tas høyde for at noen av de sertifiserte bakeriene også leverer til dagligvare.

Antallet bakerier som er sertifisert av Debio har økt med rett over 30 prosent siden 2014. I 2018 var det 83 virksomheter som var godkjente som økologiske bakerier, mot 58 i 2014. Toppen var likevel i 2017, med 91 godkjente virksomheter. Så en liten dupp i fra 17 til 18 var det, men likevel en solid øking på få år.

Slik er utviklingen av antall sertifiserte økologiske bakerivirksomheter siden 2014:

2018: 83
2017: 91
2016: 82
2015: 69
2014: 58

 – I desse tala ligg det også noko gardsforedling. Det betyr at verksemder kan drive med fleire ulike ting, og ikkje nødvendigvis kun drive bakeriverksemd. Det vi veit med sikkerheit er at alle i lista er produsentar av økologiske bakervarer, forteller Idun Bjerkvik Leinaas, pressekontakt i Debio.

Økologimålet bestemmes av forbruker

Stortinget har ikke lengre tro på å oppfylle vedtaket om 15 prosent økologisk produksjon inne 2020. Dermed er det opp til forbrukeren.

– Det er gledelig at salget av økologiske bakervarer øker og at folk i større grad etterspør slik mat. Det betyr at folk er opptatt av hva de spiser og at mange ønsker renere mat. Stortinget har skrotet målet om 15 prosent økologisk produksjon innen 2020, og produksjonen skal nå styres av markedet, hvilket betyr at politikerne overlater ansvaret til oss forbrukere. Det vil si at folk må etterspørre økologisk mat for at  det skal produseres mer, sier Cathrine Andersen,

prosjektleder i Økologisk Norge.

– Da er det positivt at flere mindre bakerier tar ansvar og baker økologisk. Det burde vært flere av de store bakeriene som leverer til dagligvarekjedene som tok dette ansvaret, men det gjør de i liten grad. Økologisk Norge drifter prosjektet Økodemo i butikk og vi samarbeider blant annet med Økologisk Spesialkorn. Når vi serverer nybakt brød på demo, har det god effekt på salget av melsortene. Vi forbrukere må være flinke til å etterspørre økologiske bakervarer og annen økologisk mat, da vil også produksjonen øke på sikt, forteller Andersen.