Øystein Halvorsen, administrerende direktør, Bakehuset AS
Øystein Halvorsen, administrerende direktør, Bakehuset AS

Derfor melder Bakehuset seg ut av BKLF

Øystein Halvorsen forklarer hvorfor Norges største bakeri melder seg ut av bransjeforeningen.

Publisert Sist oppdatert

– Bakehuset har lenge ment at bransjens største utfordring er all den negative omtalen som brød har fått over lang tid.

Bakeri.net har spurt administrerende direktør i Bakehuset om bakgrunnen for utmeldingen fra BKLF, som er gjeldene fra 1.1.2018. Her er Øystein Halvorsens kommentar.

 

Bakehuset er fortsatt medlem av BKLF og vil være det også i 2017. Rundt 70 % av alle registrerte bakeri- og konditoribedrifter i Norge er i dag ikke medlemmer i BKLF, deriblant alle Gomans bakeriselskaper. Vi er kun ett av rundt 150 medlemmer i BKLF der alle medlemmer vekter likt. I det perspektivet er ikke dette så dramatisk.

Bakehuset har lenge ment at bransjens største utfordring er all den negative omtalen som brød har fått over lang tid. Konsekvensen har vært et synkende konsum av de produktene bransjen skal leve av, til tross for at grove kornprodukter inngår i helsemyndighetenes kostholdsråd og forbrukerne har økt fokus på helse og sunn mat. Vi har derfor vært en pådriver for å få bransjeforeningen til å ta et offensivt ansvar for denne felles utfordringen. Det resulterte i bransjens fremsnakkingsprosjekt der oppstarten ble finansiert med ekstraordinære midler fra BKLF, Felleskjøpet, mølleaktører, dagligvareaktører og de største bakeriaktørene. I tillegg gikk Bakehuset i gang med sitt eget fremsnakkingsprosjekt, som vi har brukt betydelige midler på, og som vi tror har kommet hele bransjen til gode.

 

Omdømmebygging krever midler over tid. Da landsforeningene NHO Mat og Drikke og NHO Mat og Landbruk fusjonerte, ble NHO-kontingenten betydelig redusert. Vi foreslo da at BKLF skulle øke kontingenten tilsvarende reduksjonen i NHO slik at medlemmene i BKLF betalte omtrent det samme samlet sett til BKLF og NHO som de tidligere har gjort. Forslaget ble fremmet av BKLF-styret til landsmøteforhandlingene i 2015 og ble vedtatt der. Vår intensjon bak forslaget var at denne betydelige inntektsøkningen skulle brukes til å finansiere fremsnakking rettet mot forbrukere, media og opinionsdannere i et varig perspektiv.

 

Vår opplevelse er at inntektsøkningen, som BKLF fikk i 2015, brukes til å dekke kostnader til andre aktiviteter.

Vår opplevelse er at inntektsøkningen, som BKLF fikk i 2015, brukes til å dekke kostnader til andre aktiviteter. Det er positivt at BKLF har iverksatt mange bransjeinterne aktiviteter for å løfte yrkesstoltheten og faget, men det er til syvende og sist markedet vi lever av, så bransjen må gjøre begge deler!

Vi aksepterer at BKLF gjør andre prioriteringer enn det vi synes er viktigst, men vi må naturligvis bruke våre midler på det vi har aller mest tro på. Slik det er nå, er det for dyrt å være medlem i BKLF. Det har oppstått en ubalanse i forholdet mellom ytelse og verdi i medlemskapet som vi nå tar konsekvensen av.

 

Jeg vil poengtere at vi ikke melder oss ut av fellesskapet selv om vi melder oss ut av BKLF. Bakehuset vil fortsatt være glødende opptatt av fagets utvikling og rekruttering til bransjen. Vi er opptatt av å bidra til at det skal være attraktivt for unge å velge baker- og/eller konditorutdanning. På områder der interessene er felles, vil det være naturlig for oss å samarbeide på tvers av bransjen, i likhet med de mange bedriftene som står utenfor BKLF i dag.

Landbruksmeldingen gjør at også Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK) kan stå overfor et veiskille. Resultatet kan bli en helt ny struktur for bransjevirksomhet og opplysningsvirksomhet i fremtiden. Vi vil følge nøye med på utviklingen, for vi har et genuint ønske om at vi skal være en del av en bransjeoverbyggende interesseforening i fremtiden.

Powered by Labrador CMS