Skiftet er et ledd i bransjens overgang til mer bærekraftige løsninger med mindre svinn og løsninger som varer lengre. Plastpaller har betydelig lengre levetid enn paller i treverk og skiftet innebærer en overgang til mer fokus på miljø- og bærekraftløsninger for bransjen.

Miljøhensyn

Foruten miljøhensynet, er plastpaller også mer hygienisk. De er enklere å rengjøre og holde frie for urenheter.

– Noen leverandører har allerede gått over til plastpaller for en stund siden, men det er nå fattet et prinsippvedtak i Bakerbransjens Råvare Leverandørforening (BRL) at hele bransjen skal over på denne løsningen på sikt, sier Sissel Flesland, sekretær i BRL.

Får et nytt system

Systemet som nå skal tas i bruk er en lett-versjon av Norsk Lastbærer Pool (NLP) sitt eksisterende system for dagligvarebransjen.

For bakeriene vil systemet fungere slik at man via en smartelefon-app melder inn  at paller er klare for henting, så vil NLP hente pallene så snart som mulig.

Det er ingen kostnader knyttet til retur av pallene for bakeriene. Kostnaden tas av leverandøren. Men det er en 30 dager frist for henting. Er ikke returer meldt inn innen 30 dager, vil det tilkomme døgnleie, som for tiden er 0,17 kroner per døgn.

Paller i plast har lengre levetid enn paller laget i tre. De kan også repareres hvis de skulle bli skadet under transport.

Paller i plast har lengre levetid enn paller laget i tre. De kan også repareres hvis de skulle bli skadet under transport.

Foto: Norsk Lastbærer Pool

– Vi har utviklet et nytt system for mindre kunder som bakerier. Dette nye systemet er forenklet i forhold til systemene for store dagligvarekunder. Man melder inn retur via en app, så blir de hentet uten kostnad for bakeriet. Bruk av plastpaller er fornuftig, sett fra et miljøperspektiv, men også for hygienen. Pallene vil vare vesentlig lengre enn trepaller. De er også lettere, de fliser ikke, de holder seg rette, samt at de er enkle å reparere hvis de skulle få en skade, forteller Frode Eksund Kirkestuen, Senior Kunde & Produkt Ansvarlig i Norsk Lastbærer Pool.

Til fordel for alle

Den eneste kostnaden som mottaker av pallene vil ha, er et medlemskap i GS1 Norge, som utsteder et nummer som brukes til å identifisere fysiske lokasjoner – GLN (global location number). Et slik nummer har alle i dagligvarebransjen og sannsynligvis en del i bakeribransjen fra før. Kostnaden her ligger på omlag 1000 kr per år.

– Leverandørene mener dette nye systemet vil være en fordel for alle parter. Det vil være mer bærekraftig, og kan bidra til å redusere svinn. Vi regner med at flere at leverandørene vil starte levering på plastpaller i løpet av våren, selv om det for noen vil ta noe lengre tid å komme seg over på dette systemet, sier Sissel Flesland.