Erlend Løken Volden ser frem til å ta fatt på de mange spennende oppgavene som venter han i ny jobb i BKLF.

Den vitebegjærlige baker

Baker- og konditorbransjens nye fagansvarlige baker er ikke redd for å si sin mening høyt. Det tror han får mange til å tenke at han er streng og arrogant.

Publisert

Drivkraften er håndverket mitt, faget mitt, og det å hjelpe andre rundt meg til å bli mer bevisste fagutøvere.

Selv sier bakeren at han er en snill gutt, og at det er et ektefølt fagengasjement som får frem brumlebassen i han. – Spør du de som kjenner meg, så vil nok de aller fleste svare at jeg er en grei kar. Men jeg stikker hodet frem og snakker i vei, vel vitende om at noen vil oppfatte meg som arrogant og tøff i trynet. Men det er fordi jeg bryr meg om faget, jeg er ikke sinna på noen, sier Erlend Løken Volden.

Hvorfor er det slik?

Erlend Løken Volden – diplombaker med lang merittliste fra bakekonkurranser i inn- og utland og flere års trenervirksomhet for landslaget. Arbeidserfaring fra en rekke bakerier, nå sist som produktutvikler i W.B. Samson. Dessuten ektemann, tobarnsfar, matinteressert ølbrygger og BBQ-entusiast, samt et stort og vedvarende behov for å vite hvorfor ting er som de er. – Det å vite hvorfor, er en holdning jeg fikk implementert av min første læremester i Willys Conditori på Lillestrøm. Hvis man vet hvorfor, så blir livet bedre, i jobbsammenheng i hvert fall. Dette hvorfor har fulgt meg i hele yrkeskarrieren min så langt. Det har i stor grad formet meg som fagperson og er en viktig grunn til at jeg takket ja til jobben som fagansvarlig i BKLF, sier Løken Volden.

Vil gjøre andre flinke

Og jobben som Løken Volden startet i fra nyttår, er en stilling hvor han trenger nysgjerrighet, villighet til hodefremstikking og mye engasjement. Han får særlig ansvar for kurs og kompetansebygging, oppfølging av lærlinger samt å følge opp fagfornyelsen.

– Bransjen i seg selv er ikke drivkraften for å gjøre den jobben jeg nå skal i gang med. Drivkraften er håndverket mitt, faget mitt, og det å hjelpe andre rundt
meg til å bli mer bevisste fagutøvere. Kunnskapsformidling i samspill med andre nysgjerrige fagutøvere, enten det er skoleelever eller diplombakere, trigger meg. Da stortrives jeg, og da får jeg ut det beste i meg selv. Ingen utvikler seg solo. Jeg pleier å si at jeg ikke bare har hatt én læremester, men at min utvikling som fagmann er summen av alle dyktige fagfolk jeg har møtt siden jeg begynte å bake.

Løken Volden skal bidra til å øke kompetansen i Norske håndverksbedrifter med Baker- og Konditorakademiet.
Løken Volden skal bidra til å øke kompetansen i Norske håndverksbedrifter med Baker- og Konditorakademiet.

Utvidet forståelse

Erlend kommer også til å jobbe med å utarbeide nasjonale standarder for svenneprøven, samt
at diplombaker-utdannelsen skal revitaliseres. Men fagfornyelsen, som står for døren, vil naturlig nok få mye fokus denne våren.

– Jeg vil bidra til å utvide forståelsen om faget vårt, og bidra til at det finnes mange dyktige, selvstendige fagfolk i norske bakerier i fremtiden. Ikke nødvendigvis heve nivået for nivåets skyld, men vri fokuset. Her kommer fagskolen inn. Med fagfornyelsen skal vi ta et skritt til siden fra produktfokuset, som alltid vil stå i fare for å bli noe begrensende, og rette blikket mot en bredere, mer reflekterende kompetanse for elevene.

– Vi skal forsøke å jobbe inn et moderne kompetansebegrep i skolen, som i korte trekk handler om å sette fagkunnskapen og håndverksferdighetene i sammenhengen. Å skjønne hvorfor ting blir som det blir, for å si det litt banalt. Det betyr ikke at vi skal gjøre Vg2 Baker og konditor til et bachelorstudium, alt etter nivå selvfølgelig, men vi må i det minste sette elevene inn i det sporet fra starten av. Da blir veien fram mot løsningsorienterte og kreative fagfolk kortere, tror jeg. Og bare så det er sagt, dette er ikke mitt prosjekt. Dette er grundig forankret i hele fagfornyelsen og etter hva bransjen selv har etterlyst.

Elevene trenger nye verktøy

– Så det holder ikke å bare lære kidsa å bake, da?

– Selvsagt skal det bakes! Like mye, eller enda mer. Men inn i en utforskende, nysgjerrig sammenheng. Skal elevene rustes til å bli selvstendige fagfolk, kan de ikke bare være avhengig av å få en oppskrift i hånda, og få høre «følg den!», ikke sant?

– Hvor relevant er det med denne kompetansen for en nyutdannet svenn, egentlig?

– Veldig. Et eksempel er å kunne feilsøke når noe går galt i en produksjon. Man må ha en basiskunnskap, og vite hvordan man skal bruke den kunnskapen, for å finne feilen. Et annet eksempel; en nyutdannet baker eller konditor får seg jobb på et hotell og får beskjed om å utvikle menyen. For å klare den jobben, må man ha et sett med redskaper i verktøykassa. Det er dette «verktøysettet» vi snakker om med det utvidede kompetansebegrepet. Det er en kompetanse som passer til dagens arbeidsvirkelighet.

Erlend har lang erfaring fra landslaget, både som utøver og trener. Bildet er fra Nordisk 2016, og Erlend er sammen med kollegene Nikolai Meling og Ivar Bakke (t.h).
Erlend har lang erfaring fra landslaget, både som utøver og trener. Bildet er fra Nordisk 2016, og Erlend er sammen med kollegene Nikolai Meling og Ivar Bakke (t.h).

Vil ta tid

– Så må vi være realistiske. Vi er per nå inne i en tøff periode for mange bedrifter, skoler og enkeltmennesker med diverse koronatiltak. Innkjøring av den nye fagskolen vil nok bli en trang fødsel, men det vil stabilisere seg. Vi legger vekt på et tett samarbeid med bedriftene og vi skal også bidra til at lærlingene er så godt «tunet» inn som vi klarer, før de skal ut i læra. Men jeg er sikker på at vi vil se resultater av endringen i utdannelsen.

Erlend Løken Volden

40 år, gift, to barn, bosatt på Aurskog, oppvokst på Lørenskog. Gikk læretiden hos Baker Thorsen på Skedsmokorset. Jobbet deretter som baker i Willys Conditori på Lillestøm og som baker i Mikalsen Bakeri i Trondheim. Han ble deretter baker og produktansvarlig hos Sundbytunet på Jessheim, før han begynte som baker i Ultrabakeriene. Erlend har også vært en tur
innom Norgesgruppen og Baker Brun i Oslo. Siden 2013 har han vært baker, produktutvikler og opplæringsansvarlig i butikk for W.B. Samson. Erlend ble utøver på Bakerlandslaget i 2014. Han deltok i Nordic Bakery Cup i 2015 og 2016, der han tok gull i kategorien «beste søtbakst». Fra og med 2017 var han lagtrener for Bakerlandslaget. Som lagtrener var han med på å vinne sammenlagt gull i Stockholm i 2017 og bronse i iba-UIBC-Cup i 2018.

Akademi for fagfolk

Det er ikke bare lærlinger og fagskolen Løken Volden skal holde i som fagansvarlig i BKLF, men han og hans to kolleger, Kjetil Dale Aas og Anne Momrak-Haugan, danner til sammen det nye Baker- og Konditorakademiet, som skal tilby kurs og kompetanseopplegg for norsk baker- og konditorbransje. – Vi tre, altså meg, Kjetil og Anne, har til sammen sterk kompetanse innen baker- og konditorvirksomhet, totalt sett. Vi har alle våre spesialfelt, og summen av oss tror jeg er interessant for mange bedrifter. Vi er nå i startfasen med å sette sammen gode kursopplegg, og vi er allerede i gang med et prosjekt for en bedrift i bransjen. Vi tror virkelig at Baker- og Konditorakademiet skal utgjøre en forskjell, og vi gleder oss til å møte bransjen.

– Du fremstår som en med høye forventninger til deg selv. Når blir du fornøyd med jobben du gjør?

– Det ligger en rekke arbeidsoppgaver foran meg, og det blir mye arbeid. Men hvis jeg kan bidra til at håndverksbedrifter blir bedre, at elever som går ut av skolen finner interessante arbeidsplasser og at jeg klarer å gjøre dette på en strukturert måte i takt med mine kolleger, så skal jeg være fornøyd, avslutter Løken Volden.

Powered by Labrador CMS