Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (t.v.) og president i BKLF, Ole John Berntsen (t.h.) delte ut Håndverksbakeri-merket til Rune Vindsetmo i Edgars Bakeri.
Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (t.v.) og president i BKLF, Ole John Berntsen (t.h.) delte ut Håndverksbakeri-merket til Rune Vindsetmo i Edgars Bakeri.

Delte ut bransjens første «håndverksbakeri»-merke

BKLF har utarbeidet et nytt fellesmerke. Den første som kan smykke seg med merket «Håndverksbakeri» er Edgars Bakeri.

Publisert Sist oppdatert

Intensjonen er å løfte frem gode bakerier og enda mer tydeliggjøre hva som skiller en fagarbeider fra en ufaglært.

Fredag fikk Mandals-bakeriet besøk av president i BKLF, Ole John Berntsen og ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen. De delte ut merket og markerte også starten på en ny merkeordning fra Baker- og Konditorbransjens Landsforening.

– Edgars Bakeri er en imponerende bedrift og er et veldig godt eksempel på et håndverksbakeri, sier direktør i BKLF, Gunnar Bakke, som også var med på utdelingen av det første håndverksbakeri-sertifikatet.

Inspirert av franskmenn og dansker

– Bakgrunnen for at vi har etablert dette merket er at bakerbransjen er under et stort press med blant annet langsiktige importutfordringer og at det selges bakervarer overalt. Mye av dette er produsert i utlandet og mye fremstår som at det er laget på stedet. Her i landet kan bensinstasjoner kalle seg for bakeri. Det finnes ingen beskyttelse på hva som er et bakeri og hva som ikke er et bakeri. Når vi nå lanserer dette merker et det inspirert av det som franskmennene har gjort. Der må du innfri helt spesifikke krav for å kunne kalle deg bakeri. Også den danske bransjeforeningen har laget seg et lignende

 Basert på dette, ønsket BKLF å se på en merkeordning der vi fokuserer på fagutdanning og kompetanse (der bedriften også gjerne har diplombakere), håndverksfaget og der bedriftene både er lærebedrifter, mesterbedrifter og medlem i bransjeforeningen, sier Bakke til Bakeri.net.

Dette messingskiltet vil bli å finne på mange norske bakerier etter hvert.
Dette messingskiltet vil bli å finne på mange norske bakerier etter hvert.

Merket tar utgangspunkt i håndverksfaget

For å kunne få det nye merket må bedriften ha to av følgende merker: Lærebedrift, Mesterbedrift eller Diplombaker. Bedriften må være medlem i bransjeforeningen.

– I tillegg har vi et noe mer vagt krav der det kreves et innslag av en andel håndverksproduksjon med håndoppslag, samt synliggjøring av norske råvarer.

– Målet er å bruke dette merket for å løfte frem bedrifter som er gode lokale bakerier, sier Bakke.

Mange kan få merket

– Med de kriteriene som er lagt til grunn, er det mange av medlemmene i BKLF som kan få dette merket?
– Det er svært mange av våre medlemsbedrifter som kvalifiserer til å få merket. Det skal være en lav terskel for å få merket. Akkurat det er et bevisst valg. Intensjonen er å løfte frem gode bakerier og enda mer tydeliggjøre hva som skiller en fagarbeider fra en ufaglært.

– Det krever imidlertid at bedriften søker om merket. Derfor vil jeg innstille at våre medlemmer tar kontakt slik at det bedriften blir vurdert og at det settes opp en avtale.

– Er det lagt opp til noen form for fremtidig revisjon av bedriftene som får merket?
– Gjennom avtalen forplikter merkeeier seg til å følge opp at kriteriene er på plass, sier Bakke som også ser på den nye merkeordningen som enda et godt argument for å være en del av bransjefellesskapet i BKLF.

Vilkårene for merket

I brosjyren som BKLF har utarbeidet står følgende om vilkår for bruk av merket:

  1. Under merket skal det stå «Medlem av Baker- og Konditorbransjens Landsforening».
  2. Nederst på merkebeviset kan symbolene for godkjent lærebedrift, mester og/eller diplombaker plasseres dersom bedriften kvalifiserer for disse. En av disse kvalifikasjonene er for øvrig et kriterium for å bli kvalifisert for det registrerte merket «Håndverksbakeri».
  3. Merket tildeles med et veggsertifikat signert og godkjent av merkeeier.
  4. Det kan kjøpes eget veggskilt i messing som kan monteres ute, synlig for publikum.
  5. Merkebruker må ha en andel håndverksproduksjon som håndoppslag i den daglige produksjonen.
  6. Merkebrukere som bruker merket produserer sine varer lokalt og må synliggjøre bruk av norske råvarer.

 

Powered by Labrador CMS