Det skjedde bare to uker før han skulle gjenvelges uten motkandidat for enda en ny fireårsperiode for formann i BKD.

Christensen hadde selv eget bakeri i 37 år og kjente bransjen godt. Han kom i sin tid inn i baker- og konditorbransjens foreningsliv som styremedlem i BKD. Det ga ham også en periode som formann for innkjøpssamarbeidet, BEI. Han stilte i flere omganger opp som kandidat til formannsvervet og i 2009 ble han valgt som formann i BKD og 23. april skulle han altså etter planen nok en gang gjenvelges som formann.

Med Christensen sin bortgang har den danske bakerbransjen mistet en av sine sterkeste stemmer.