Det er Dagens Næringsliv som har et større reportasje om Østby, hans historie og den nye kjeden under tittelen «Ute av kjedenes klør». Germund Østby og sønnen Hans-Christopher Østby har etablert kjeden Kanel som i dag har seks bakerier. Det sjuende åpner på Hønefoss i april.

Høyrisikosport

Det er nå ett år siden Østby møtte Coop i rettsapparatet som endte med et forlik.

– Det er høyrisikosport å være leverandør til matvarekjedene. Det er mulig det offentlige må iverksette reguleringer, men det er kundene som i siste ende er sjefen. Det er forbrukerne som velger hvilke butikker de vil handle i og kan prioritere hvilke kjeder de foretrekker. Selv kjenner vi oss godt igjen den situasjonen enkelte leverandører nå opplever. Og situasjonen blir tøffere, sier Gjermund Østby til Dagens Næringsliv.