Fastfoodmarkedet for bakervarer har bare gått ned med 14 prosent i volum og 13 i verdi. Det er lite i et totalmarked som har falt med 24 prosent, konstaterer Sissel Flesland overfor Bakeri.net.

Ned i storhusholdning

2020-tallene fra Sissel Flesland Markedsinformasjoner viser et trist bilde for storhusholdning, nemlig. Litt mindre galt har det gått for bakervarene – der var nedgangen 21 prosent.

– Det er alltid en litt roligere utvikling for bakervarene enn for totalmarkedet, fordi vi har dem omtrent til ethvert måltid, forklarer Flesland. – Og så har jo institusjonsdelen av markedet vært stort sett åpent, og der spiser de mye brødmat.

Bedre med burger

Der det har gått merkbart mindre dårlig, er i hamburgerkjedene.

– Fastfoodkjedene som Burger King, McDonald’s og sånne, de har ikke vært like rammet som resten av markedet. De har jo drevet med takeaway og drive through, slik at de har kunnet holde åpent stort sett hele tiden. Dermed har det segmentet som bransjen baker hamburgerbrød til, gått mye bedre, forteller hun.

Det åpner mindre håndverksbakerier stadig vekk, peker Sissel Flesland på.

Det åpner mindre håndverksbakerier stadig vekk, peker Sissel Flesland på.

Dagligvaretallene har hun ikke klare ennå. Det er liten tvil om at de vil vise vekst, også for bakervarer.

– Dagligvaresalget har gått opp, både på grunn av stengningen i storhusholdning og fordi folk spiser mer mat hjemme, sier Flesland.

Spår tre til fem prosent

Hun antar at tallene vil vise at bakervarer har økt en del mindre enn salget av sjømat; kanskje på grunn av den fornyede interessen for hjemmebaking. På sjømat ligger økningen på ni prosent. 

– Men det inkluderer også spesialforretninger, fiskebiler, torgsalg og salget som går over nettet. Det er en del som ikke har våget seg inn i en butikk, engang, så nettsalget har omtrent doblet seg dette året, forteller Sissel Flesland. – Jeg tror økningen på bakervarer i dagligvare vil ligge på mellom tre og fem prosent.

Hva restriksjonene det siste halvannet året fører til for styrkeforholdet mellom store kjeder og små, enkeltstående bakerier, er hun ikke sikker på.

– De fleste bakeriutsalgene er kaféer, men du har jo kunnet kjøpe brød selv om du ikke kan sette deg ned og ta en kaffe. Derfor har de kanskje ikke lidd like mye som «fine dining»-restaurantene på storhusholdningsmarkedet. Samtidig ser du at det åpner mindre håndverksbakerier stadig vekk. Jeg tror det er liv laga der også, men det er veldig vanskelig å spå om hvem som vil klare seg best i fremtiden, sier Sissel Flesland.