Sunnhet, innovasjon og bærekraft får hovedfokus på Cerealfagdagen 2020, som avholdes hos Nofima 26. mars. Fagdagen er et samarbeid mellom Nofima og Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF). Dette skal være en møteplass for kornbønder, møller og bakere.

Mer miljøvennlig

Bærekraftig matproduksjon har fått en sentral plass, hos både konsumenter og produsenter. Mange ønsker mat som er produsert på en ren og miljøvennlig måte. Eller tradisjonelle matprodukter hvor råvarer byttes ut med det som kan produseres med et mindre miljømessig fotavtrykk. Fagdagen gir et innsyn i de seneste trendene innen plantebaserte produkter – også fra et bærekraftsperspektiv og hvilke muligheter dette skaper for cerealbransjen.

Innovasjon og endring i matvaner

Innovasjon og bærekraft henger tett sammen. For å endre både forbrukervaner og tradisjonelle prosesser, må det innoveres. Er det bare å bytte ut 20 prosent av melet med insekt, for eksempel? Eller grønnsaker? Svaret er så klart nei, det krever endringer av prosesser og tilpasninger, som igjen krever prøving og feiling. Da er det fint å kunne lære av de som har prøvd. Amund Skrutvold er produktutviklingssjef og bakermester i Bakehuset, og han skal fortelle om deres erfaringer med å utvikle «Mjølmums», et insektsbrød som Meny lanserte i sine dagligvarebutikker i 2019. Skrutvold går nærmere inn i utvikling og hva som må hensyntas i en slik prosess.

Bakeskolen fortsetter

Bakeskoletradisjonen på Cerealfagdagen holdes i hevd, og baker i Nofima Fredrik Andresen er læreren. Han skal blant annet, gi innsyn om hvordan man kan blande inn alger i brød og også gi et mer generelt innsyn i hva man bør tenke på når andre råvarer enn mel skal inn i en deig. Sunne matvarer har eksplodert i popularitet de siste årene, og det er en selvfølge at det etterspørres brød som ikke bare en «vanlig sunne», men brød som er veldig sunne. Her dukker det opp noen problemstillinger for bakeren. Å lage pene, luftige, velsmakende og delikate brød på de sunneste råvarene krever stor prosesskunnskap.

W.B. Samson har nylig inngått et samarbeid med råvareprodusenten Duga, for å lage enda sunnere produkter. Erlend Løken Volden, produktutviklingsleder i Samson, og Anne-Marte Røen Bye, daglig leder i Duga, forteller om erfaringer de sitter igjen med fra samarbeidet.

Møt opp!

En rekke andre profilerte bransjefolk skal også på podiet og fortelle om prosjekter og erfaringer de har gjort seg i arbeidet med å møte forbrukers ønske om sunnere og mer bærekraftig mat.

Her kan du melde deg på fagdagen: 

Program

Kl. 9.30
Plantebasert i et bærekraftsperspektiv ved Øyvind Fylling-Jensen, adm. direktør i Nofima. Innovasjoner på markedet i dag

Kl. 10.00
Presentasjon av trender fra bl.a. Anuga ved Kristin Hollung, forskningssjef i Nofima
Erfaringer med Mjølmums ved Amund Skrutvold, produktutviklingssjef og bakermester i Bakehuset
Erfaringer med rotgrønnsaker i brød ved Ina Ravnanger, Produktutvikling- og markedsdirektør i Mesterbakeren

Pause

Kl. 11.20
Klimakur 2030 er en innovasjonsmulighet for cerealbransjen ved Einar Risvik, seniorforsker i Nofima.
Ølsprøtt ved Lars Utseth, daglig leder i Melhus Bakeri.
Bakeskolen: Hva du må tenke på når du blander «nye» råvarer i deigen ved Fredrik Andresen, baker i Nofima

Lunsj

Kl. 13.20
Muligheter for morgendagen. Gamle vekster i ny drakt – muligheter ved innovativ prosesseringsteknologi ved Svein Knutsen, seniorforsker i Nofima
Anvendelser av ulike melfraksjoner og erfaringer fra Sverige ved Christian Malmberg, prosjektleder i Lantmännen.
Mikroalger i brød – utfordringer og muligheter ved Anne Rieder, forsker i Nofima.
Bakeskolen: Slik bruker vi alger i brød i praksis ved Fredrik Andresen, baker i Nofima

Pause

Kl. 14.50 Autentisk, sunt og lokalt. Erfaringer fra lokalt samarbeid om sunne produkter ved Anne-Marte Røen Bye, daglig leder i Duga og Erlend Løken Volden, produktutviklingsleder i Samson.
Bakeskolen: Verdt å tenke på når du skal bruke lokalt mel ved Fredrik Andresen, Baker i Nofima.
Oppsummerende avslutning ved Gunnar Bakke, direktør i BKLF

Slutt kl. 15.30