I et prosjekt i regi av NIBIO har de laget en livsløpsanalyse på flere matgrupper, deriblant for brød og kornprodukter. Her har de sett på miljøkonsekvensene for produksjonen av disse varene. Datagrunnlaget er basert på et typisk industribrød på 1 kilo, at alt korn er norskprodusert, at kornet er produsert på Østlandet og maling, baking og konsum på Vestlandet.

Miljøvinner

Resultatene er målt i Co2-equalenter pr kilo. På denne listen av andre matvarer er brød en klar miljøvinner:

Brød: 0,94 Co2-eq pr. kg
Melk: 1,5 Co2-eq pr. kg
Svinekjøtt: 4,5 Co2-eq pr. kg
Oksekjøtt: 19 Co2-eq pr. kg

Transport påvirker lite

Undersøkelsen viser også at en god del av utslippene skjer på gården direkte fra jorda i form av lystgass og Co2. Transport av korn, mel og ferdigprodukter påvirker tallene i mindre grad, mye på grunn av at det fraktes mye av gangen.

Forsker Anne-Grete Roer Hjelkrem presenterte resultatene fra undersøkelsen under Cerealfagdagen 2018.