Avtalen er initiert av IGD  og Waste and Resources Action Program (WRAP) for å ytterligere redusere Storbritannias matavfallsproblem. Bedrifter og matprodusenter er i økende grad interessert i bærekraft og god praksis på områder som reduksjon av matkasting.

Mange bakerier er med

Listen over de som skal bidra inneholder flere av de største næringsmiddelbedriftene i Storbritannia, samt flere store bakeriaktører og råvareleverandører; Hovis Ltd, Kerry Foods, Nestle Storbritannia og Irland, Premier Foods, Warburtons, Pizza Hut Restaurants. Bransjeorganisasjonen Federation of Bakers er også med på prosjektet.

Nødvendige tiltak

Avtalen beskriver hvordan man kan redusere matkasting i hele verdikjeden og hvilke tiltak de store aktørene bør ta, som å kommunisere i større grad med forbruker, for å nå målene.

89 bedrifter støtter i dag opp om avtalen, og målet er at innen september 2019 skal 50 prosent av Storbritannias 250 største mat-bedrifter være en del av avtalen.