Det sveitsiske selskapet, som opererer i  Amerika, Europa, Asia, Australia og New Zealand, omsatte i 2015 for  3,8 milliarder euro. Selskapet forventet en omsetning i 2018 på linje med 2017, men sendte torsdag ut en pressemelding om at forventningene ikke ville slå til.

Brexit gir lavere omsetning

– Europeisk underprestering er anslått å utgjøre 20 prosent av forventet tap i forhold til forventningene. Det har vært gode fremskritt på smørpris, og forbedringene i kapasitetsutnyttelsen i Tyskland er på riktig spor. Imidlertid forventes denne fremgangen ikke å være tilstrekkelig til å kompensere volumet og tilhørende margin som går tapt til effekten av Brexit-relatert press i vår britiske virksomhet, skriver Aryzta i meldingen.

Aryzta avslutter regnskapsåret 31. juli og i fjor rapporterte de en resultatnedgang på 31 prosent før avskrivninger. Omsetningen falt med 2 prosent til 3,8 milliarder euro.