I september inviterte BKLF stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal på bedriftsbesøk hos Baker Hansen for å presentere en del saker bransjen har jobbet med den siste tiden. En av disse sakene er å få et mer fleksibel tolkning av merkeforskriften for uemballerte produkter som bakerbransjen har mye av i sine utslag. Besøket ga innsikt i bransjens utfordringer på feltet og det ender i Stortingets spørretime.
Her er brevet i sin helhet:
Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren:

I det nye merkeregelverket fra EU for mat kreves det at informasjonen skal være synlig tilgjengelig for kundene uten at de trenger å spørre. Regelverket legger opp til at det kan innarbeide nasjonale bestemmelser, og flere EU-land har gjort dette, bl.a. Sverige som har et regelverk som er mer fleksibelt og praktisk i bruk. Vil Statsråden ta initiativ til en mer fleksibel ordning slik regelverket åpner opp for ?

Begrunnelse:

I det nye merkeregelverket for mat, matinformasjonsforskriften, er det krav om at forbrukere skal få skriftlig informasjon om hva uemballerte produkter inneholder som kan gi allergiske reaksjoner eller intoleranse. I bakeriutsalg er det svært mange uemballerte produkter som selges over disk. Forskriftene åpner opp for at det kan utarbeides nasjonale bestemmelser, mange EU land har gjort dette og fått til en mer fleksibelt praksis.

Baker- og Konditorbransjen har i dialog med Mattilsynet sentralt tatt til orde for en praktisk og fleksibel løsning for bakeriutsalgene som går ut på å lage et oppslag, plakat eller skilt som plasseres sentralt i utsalget med tekst: «Har du matallergi/intoleranse, se produktperm på disken». Elektroniske løsninger, f.eks. bruk av nettbrett, kan selvfølgelig erstatte en produktperm.

Line Henriette Hjemdal