På BKLFs nylig avholdte fagkonferanse hadde Morten Andersen et innlegg med tittelen «Er bransjen for leverandørstyrt?». Han betegnet innledningsvis temaet som nærmest et selvmordsforsøk å regne i en forsamling med mange med innkjøpsansvar i bakeribransjen. Like fullt greide Andersen å ta fagkonferansens deltakere gjennom sine betraktninger i styrkeforholdet mellom bakeri/konditori og leverandørene.

– Ingen tror vi har makt

– Det blir fort negativt ladet når vi snakker om hvem som har makt. Det er heller ikke noe klart svar på det, siden det er veldig forskjellig fra bakeri til bakeri. Både på egne vegne og basert på de andre leverandørene jeg har snakket med, er det ingen av oss leverandører som tror vi har makt og at bransjen er leverandørstyrt. Samtidig skal det være litt uenighet mellom bakeri og leverandør, men likevel være preget av samarbeid og en interaksjon som gjør at man får ett eller annet til å gro, sa Andersen til en lydhør forsamling.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En fullsatt sal av bransjefolk under BKLFs fagkonferanse.

En fullsatt sal av bransjefolk under BKLFs fagkonferanse.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Gode nok?

– Det er mange nok leverandører. Spørsmålet er om de er gode nok. Er vi gode nok til at dere som bakerier utvikler dere videre? Dere må spørre hva leverandøren deres tilfører dere, på samme måte som dere blir møtt av utfordringer fra kundene og forbrukerne, sa Andersen, som spurte de 85 i salen om de mente at bransjen var for leverandørstyrt. Det var det ingen som ville svare på i plenum.

Andersen ga følgende råd til fagkonferansens deltakere: – Er dere enige i at bransjen er for leverandørstyrt, så har dere en jobb å gjøre selv. Er dere ikke enige, så er det en god start.

Forholdet må bli tettere

– De neste ti årene vil innovasjon bli utrolig viktig. Ikke bare innenfor ingredienser, men også innenfor maskiner, teknologi og utvalg. Det er ingen som klarer dette alene, hverken vi som leverandør eller dere som bakeri. For å få til dette må leverandør-kundeforholdet bli tettere i årene fremover. Vi må finne plattformer å jobbe tettere på sammen og vi må dele mer. Leverandøren kan ikke sitte på resepten i fremtiden, sa Andersen og konkluderte slik:

– Min konklusjon er at bransjen ikke er leverandørstyrt. Kunden sitter på en alle annen måte med makta.

Morten Andersen i Alimenta har lang erfaring på begge sider av bordet i bakerbransjen, blant annet i det som da het Bakers.

Morten Andersen i Alimenta har lang erfaring på begge sider av bordet i bakerbransjen, blant annet i det som da het Bakers.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media