I Frankrike velger elevene mellom baker, konditor, sjokolademester eller ismester utdanning.

Bransjen bør sikre kompetansen

For å sikre høy fagkompetanse i baker- og konditorbransjen kan det være en idé med egne skoler.

Publisert Sist oppdatert

– En egen skole driftet av bakernes organisasjon vil kunne skreddersy fagfolk som bransjen trenger.

I Frankrike er det flere typer skoler og flere systemer for å utdanne bakere, men skolen Åpent Bakeri samarbeider med, legger ned en betydelig innsats for å gi studentene en faglig sterk basis de første to årene i undervisningssystemet. Dette kommer til uttrykk når vi har inne elever i praksis fra denne skolen. – Disse elevene er meget dyktige i ung alder og kan mye mer enn sine jevnaldrene i det norske utdanningssystemet. De satser rett og slett mer på å gi elevene en faglig dybde på et tidlig tidspunkt, sier Emmanuel Rang, gründer og sjefbaker i Åpent Bakeri.
For elevene ved skolen i Lyon, som Rang nevner, er rutinen å la elevene jobbe ute i bedrift i tre uker og så en uke på skolebenken, skoleåret igjennom. Elevene skal også lese andre fag, som i det norske systemet, men praksisdelen er mye større og det er den som gir de franske elevene det faglige forspranget.

Emmanuel Rang ser tydelige forskjeller på utdannelsen i Frankrike kontra Norge.
Emmanuel Rang ser tydelige forskjeller på utdannelsen i Frankrike kontra Norge.

3-1 fordeling

– Elevene på vår samarbeidsskole har altså en 3-1 fordeling med hovedvekt på praktisk erfaring helt fra de begynner på skolen. Dette er en stor fordel da man tidlig vil kunne se hvem som er egnet, og ikke minst, ønsker en jobb som baker. De som vil, har gode muligheter for å lære mye fag tidlig og bli dyktige fagfolk. Undervisningen er lagt opp i moduler. Samtidig som den praktiske og teoretiske delen av undervisningen går sin gang, skal elevene igjennom flere spesialområder. For eksempel er det tre måneder med fokus på wienerbakst. Dette er intensivt, men veldig lærerikt og det stiller store krav til elev og arbeidsgiver.
– Skolen har også samarbeid med en rekke bakerier rundt om i Europa og de sender sine elver til 27 forskjellige land i praksisutplassering i noen uker, blant annet hit til Åpent Bakeri, sier

Norske forhold

Hvordan ser det norske utdanningssystemet ut for deg som har din utdannelse fra Frankrike?
– Jeg har jo ikke gått på norsk skole selv, men jeg tror det fungerte bedre før reformen i skolesystemet. Slik jeg har forstått det var det sterkere fagfokus på et tidligere tidspunkt da. De norske ungdommene vi har inne i praksis eller lære har ikke den samme fagkunnskapen som de franske elevene. Det er ikke dermed sagt at de ikke vil kunne bli like flinke, men det er tyngre uten den faglige ballasten fra skolen.

De norske ungdommene vi har inne i praksis eller lære har ikke den samme fagkunnskapen som de franske elevene.

Egen fagskole for bakere

Hva kan vi gjøre i Norge for å skape enda dyktigere fagfolk i bakerbransjen?
– Jeg tror skolesystemet trenger en justering mot tidligere spesialisering og også at elevene får produsere masse bakervarer i skoletiden. De trenger mye praktisk erfaring kombinert med teori. Men enda bedre er en egen fagskole. En egen skole driftet av bakernes organisasjon vil kunne skreddersy fagfolk som bransjen trenger. Da tar bransjen faget tilbake og skaper sin egen fremtid. Hvis det offentlige ikke makter å ha et skolesystem som utdanner fagfolk med nok kompetanse, så bør bransjen ta dette ansvaret selv.

 

Powered by Labrador CMS