I Rindal i Møre og Romsdal må Børset Bakeri i Rindal må tilpasse staben til nytt aktivitetsnivå, og har varslet en nedbemanning av fem årsverk. Grunnen er et dårligere salg av lomper, og antall ansatte blir halvert, skriver Trollheimsporten.no.

Redusert behov

Eieren av Børset Bakeri, Baxt i Larvik, ser ingen annen løsning en nedbemanning.

– Som følge av forventet salgsreduksjon av lomper på nyåret har vi sett oss nødt til å redusere arbeidsstokken noe ved bakeriet. Lavere aktivitet innebærer et redusert behov på ca 5 årsverk. Bedriften har varslet oppsigelser av enkelte ansatte for å tilpasse arbeidsstokken til det nye aktivitetsnivået, sier daglig leder i Baxt AS Lars Mølbach til Trollhemporten.no.