Husebæk er kun delvis fornøyd over den fremlagte krisepakken der bedrifter delvis får dekket sine faste kostnader. Han er krystallklar på at ordningen inneholder en vesentlig mangel som gjør at han nå frykter at flere bakerier og konditorier vil finne det mer lønnsomt å stenge dørene.

Ordningen straffer

– Flere av våre medlemmer har tatt et stort og viktig samfunnsansvar i en vanskelig tid ved å holde åpent. Den nylig fremlagte pakken straffer dem som faktisk har tatt et slikt ansvar.

– Hvis du har 50 % nedgang i omsetningen, får du mindre enn halvparten av den støtten du kunne ha fått om du hadde stengt. Er man heldig, dekker den lille omsetningen man har nå bare så vidt lønn og variable kostnader, mens de faste kostnadene blir like ødeleggende som hos dem som holder helt stengt. Dette handler ikke om profitt, men om at noen har tatt sin del av dugnaden, og som i ytterste konsekvens likevel dømmes til konkurs, sier Husebæk til Bakeri.net.

Håper Stortinget ordner opp

– Hvordan mener du krisepakken bedre kunne treffe de bakerne som har hatt åpent, men hatt stor omsetningssvikt?

– Myndighetene burde sett på en løsning der det ikke var fratrekk for omsetningsfallet. Ordningen er en ren oppfordring til å stenge ned og det bør ikke være i samfunnets interesse.

Nå setter Husebæk sin lit til at Stortinget ser denne selvmotsigelsen når de skal behandle saken.

– Jeg har en stor forhåpning om at Stortinget tar med dette i beregningen. Så langt har Stortinget forbedret tiltakene og fått de foreslåtte pakkene mer treffsikre. Det bør de i alle fall gjøre nå.

I rett retning

– Den fremlagte pakken er likevel et godt skritt i riktig retning. Den kan bidra til at flere bakerier og konditorier greier seg over kneika. Om tiltaket klarer å redde alle som bør reddes, er usikkert. Selv om søkeportalen for denne kompensasjonsordningen skal være i drift 17. april, så føles det veldig lenge til for mange av våre medlemsbedrifter. Selv om det bare er to uker frem dit, føles det som måneder og år slik situasjonen er for flere nå, sier Husebæk.