Det er Nils Olav Heggdalsvik som står bak det nye bakeriet som får navnet Kveitemjøl. I disse dager er det klargjøring av lokaler, utstyr, reseptplanlegging og ansettelser av personale, som har fullt fokus hos landslagsbakeren Heggdalsvik.

Blant de beste

– Trude Beate ble ledig på markedet og jeg spurte om hun hadde lyst å være med i Kveitemjøl-prosjektet. Heldigvis takket hun ja, og hun får rollen som bakerisjef, sier Heggdalsvik til Bakeri.net.091

– Jeg ville ha med meg folk som er flinkere enn meg selv, og det har jeg klart med bragd i denne ansettelsen. Trude Beate vil bli en garantist for at kvaliteten blir slik vi ønsker. Hun er utvilsomt blant de beste i bransjen, og jeg tror vi kommer til å utfylle hverandre. Så er hun en veldig god barista. Jeg tror dette blir fantastisk bra, sier Heggdalsvik.

Nils Olav Heggdalsvik åpner bakeriet Kveitemjøl i lokalene i bakgrunnen, på Aker Brygge i april 2020.

Nils Olav Heggdalsvik åpner bakeriet Kveitemjøl i lokalene i bakgrunnen, på Aker Brygge i april 2020.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Fritt spillerom

– Rollen som bakerisjef innebærer noe administrativ jobbing, men det blir i all hovedsak produksjon. Jeg får et relativt fritt spillerom, jeg skal passe på at kvaliteten blir som forventet. Jeg tror dette skal bli veldig bra og gleder meg til vi setter i gang i mars, sier Brendehaug.

Dobbel-kolleger

Brendehaug og Heggdalsvik er også kolleger fra landslaget og skal aktivt bruke Kveitemjøl som et arnested for utvikling av produkter til konkurranser, samt trening.

– Vi tenker at det er veldig bra at vi kan trene sammen til konkurranser der vi jobber, og tror at det kan bidra til å heve lista på det vi gjør i landslagssammenheng. Planen er jo uansett å utvikle Kveitemjøl til et sted for kurs og kunnskapsoverføring om bakefaget, sier Heggdalsvik.

– En stor fordel er at vi kan teste ut produkter vi utvikler til konkurranser direkte på kundene i Kveitemjøl. Da får vi raske tilbakemeldinger på om det fungerer eller ei, sier Trude Beate.

Skikkelig kaffe

Kaffe blir også et satsingsområde i Kveitemjøl, og Trude Beate har de siste årene brukt mye tid på å sette seg inn i fagområdet.

– Jeg er veldig interessert i kaffe og har lyst til at vi skal tilby kaffe med meget høy kvalitet i Kveitemjøl. Vi skal kjøpe kaffe fra Supreme Roast Works, som jeg allerede har et samarbeid med, så det blir mitt ansvar å lære opp de ansatte på kaffe, sier Brendehaug.

– Jeg er jo både baker og konditor, og jeg håper å få bruke dette i størst mulig grad i Kveitemjøl. Jeg tenker at konseptet er veldig bra, Nils Olav er en målbevisst type og vi har samme ambisjoner om kvalitet. Dette var viktig for meg da jeg takket ja til jobben, sier Brendehaug.10