Bakeri.net snakker med André Løvaas som er i gryende feriemodus, og han uttrykker klart og tydelig at folk må melde seg på!
– Det som er så fantastisk med dette prosjektet, som er på tredje året nå, er at bortimot 30 stykker har tatt utdannelsen, forteller han. Med denne utdannelsen har det blitt mulig for første gang i historien at en baker har universitetsutdannelse.

Det er NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som legger til rette for eksamen.
– Det er ikke mange håndverkere som har tatt eksamen ved universitetet, forteller den engasjerte bakeren hos Nofima.

Nofima har en stor rolle i diplombakerutdanningen – det er der kurset holdes og det er Nofima som står for den faglige biten, forteller Løvaas. Det er blant annet Anne Kjersti Uhlen fra NMBU og Nofima som har ansvaret for korn- og råvarekunnskapen under kurset, Gunhild Drabløs er koordinator, og Ann Katrin Holtekjølen sammen med André Løvaas står for det faglige.

Påmeldingsfristen er 1.september, så det er bare å snu seg rundt. Kurset har oppstart med første samling 14-15. oktober. Andre samling blir 9-10.februar 2016 og tredje og siste samling 1-2. juni 2016. Alle samlingene gjennomføres hos Nofima, Ås i Akershus.

Hvorfor bli diplombaker

Nofima

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. De leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden, står det på nettsiden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

NMBU har 5000 studenter, 1700 ansatte, 64 studieprogram og to campus - Ås og Adamstuen. 

NMBU skriver på sine nettsider at målgruppen for kurset er ansatte i bakerbransjen med fagutdanning baker- og konditor fra videregående skole, og med yrkespraksis fra bakerbransjen. Kurset bygger på grunnutdanningen i bakerfag og ligger på et høyere nivå. Når kurset er gjennomført skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap og god forståelse av:

  • Bakeprosess for brød og gjærdeigsprodukter
  • De viktigste funksjonelle egenskapene i mel som har betydning i bakeprosessen
  • Brød/bakevarers betydning for ernæring og helse
  • Hvordan variasjoner i melkvalitet påvirker prosess og produktkvalitet
  • Betydning av andre ingredienser, bakehjelpemidler og tilsetningsstoffer
  • nnovasjonsprosesser med relevans for bakeribransjen
  • Sensorisk metodikk for testing av produktkvalitet
  • Større helhetsforståelse av korn og mel som råvare i verdikjeden

Baker med studiepoeng

Diplomutdanningen bygger på svennebrev i bakerfaget, og er utviklet i et samarbeid mellom Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF), NMBU og Nofima. Kurset består også av selvvalgte fordypningsområder, skriver NMBU. Bestått eksamen ved universitetet er verdt fem studiepoeng. Les mer detaljert om utdanningen her.