– Dette er en oppfølging av hva vi har sagt vi skal gjøre. Det er viktig at vi viser oss frem. Vi ønsker å finne de bedriftene som ikke er medlemmer og fortelle dem hva vi som bransjeorganisasjon kan hjelpe dem med. De aller fleste vi besøker er positive til at vi kommer. Bare på denne turen har vi besøkt syv bakerier, og flere signaliserte at de ønsker medlemskap, sier Bakke.

BKLF-styremeldem Erik Thorstein fra Nevlunghavn bakeri og konditori er lokalkjent og deltok på besøksrunden. Han hadde plukket ut de syv bedriftene som ble besøkt. En av dem var Kjersti With som driver With brød&kaffe i Tønsberg, står det på BKLF sin nettside.

– Vi ser at mange savner et bransjefelleskap, et sted de kan ta opp problemstillinger og få svar på spørsmål rundt for eksempel lærlingeordningen. Flere sier de savner inspirasjon og etterlyser kurs og sosialt felleskap med andre bakere og konditorer.
– Det kan vi i BKLF gi dem, mener Bakke.
– Disse besøkene er svært positive for meg og er noe jeg skal gjøre mye mer av. Derfor har jeg satt av tid til å reise på mange nye bedriftsbesøk denne høsten. Målet er ikke bare å skaffe nye medlemmer, men også å finne ut hva vi som bransjeorganisasjon kan gjøre mer eller mindre av ovenfor våre medlemmer, sier BKLFs leder Gunnar Bakke.