I Bakehuset Nord-Norges bakeri på Finnsnes sto det inntil nylig en gammel tunnelovn fra 1947.

— Den var sliten og gikk mildt sagt på overtid. Derfor fant vi ut at det var på tide med en oppgradering, forteller driftssjef i Bakehuset Nord-Norge, Kjell Vidar Jensen.

Så begynte diskusjonen. Skulle de velge en ny tunnelovn eller en tralleovn?

— Etter hvert fant vi ut at det var riktig for oss å kjøpe en ny tunnelovn, blant annet fordi tunnelovner krever mindre i etterkant. Tralleovnslinjer trenger som regel mer vedlikehold. Men vi la også vekt på at tunnelovner har større kapasitet med mindre bemanning, sier Jensen, og utdyper:

— Avdelingen vår i Tromsø ligger 16 mil unna, og vi har fra tid til annen opplevd at man trenger hjelp fra hverandre. Tunnelovnen er på en måte en ekstra sikkerhet. Dersom noe skulle skje i Tromsø, vil vi fortsatt være sikret kapasitet ut til kundene. Den nye tunnelovnen kan produsere opptil 1200 brød i timen med betydelig redusert energikostnad.

Da bakeriet i Tromsø brant i 2013, erfarte Bakehuset at den gamle tunnelovnen på Finnsnes var gull verdt.

— Kundene merket nemlig svært lite til brannen, sier Jensen.

Den nye tunnelovnen kan produsere opptil 1200 brød i timen.

Den nye tunnelovnen kan produsere opptil 1200 brød i timen.

En fryd å gå på jobb

Bakehuset Nord-Norges kunder merket heller ingenting til monteringen av den nye tunnelovnen i bakeriet på Finnsnes, selv om jobben tok fem uker.

— Da hjalp Tromsø litt til med leveranser. Hele prosessen gikk særdeles bra, forteller Jensen.

Det er Unibak som har levert den nye tunnelovnen fra Sveba Dahlen til Bakehuset Nord-Norges avdeling på Finnsnes. Prisen ligger et sted mellom 9 og 13 millioner kroner. I tillegg til investeringen i den nye tunnelovnen, er selve bakeribygget på Finnsnes blitt betydelig oppgradert.

— Vi har brukt mer enn 25 millioner kroner totalt på Finnsnes, forteller driftssjefen.

Bygget har blant annet fått nytt tak, nye vinduer, ny ventilasjon, ny belysning og nye garderober.

— Tilbakemeldingene fra de ansatte er veldig positive. De sier at de har fått en helt ny hverdag og at det er blitt en fryd å gå på jobb.

Hammerfest gjenstår

Bakehuset Nord-Norge er et resultat av flere oppkjøpte bakerier og består i dag av bakerier fra Svolvær i sør til Svalbard i nord. Ekspansjonen startet da Kjetil E. Olsen tok over selskapet i 2001.

— De første årene etter oppkjøpene var fokuset rettet mot å implementere nye systemer og ny bedriftskultur samt sikre sunn og god drift. Det er de siste årene at tiden har vært moden og riktig for såpass store investeringer. Nå ser vi enden på en lang prosess med mye flytting og oppgradering. Det siste som står igjen er Hammerfest, og der planlegger vi å være ferdige til høsten, sier Jensen.

I tillegg til å fremstå som en seriøs aktør i markedet, har målet med oppgraderingene og flyttingene vært å fremstå som en seriøs aktør i markedet.

— Vi ser at det blir andre holdninger i egne rekker, som peker i positiv retning når verktøy og fasiliteter er gode. Dessuten har vi vært opptatt av å sikre oss i forhold til kvalitetsarbeid. Vi ønsker å vise kundene og ansatte at vi tar matsikkerhet og arbeidsmiljø på alvor, sier Jensen.