Den bakeinteresserte ministeren fikk også muligheten til å lære noen triks av landets fremste bakere, da representanter fra BKL ba med Bollestad på bollebaking. Seansen foregikk hos Baker Jørgensen i Arendal i forbindelse med den politiske festivalen Arendalsuka.

Det ble både bakt og smakt på brød og boller laget på 100 prosent norske råvarer. Og bruk av norske råvarer er noe Bollestad brenner for.

Vil øke bruken av norsk mel

– Vi fikk en flott mulighet til å møte øverste politiske ledelse og fikk tid til å fortelle om vår bransjes muligheter og utfordringer. Vi vet at Landbruks- og matdepartementet ønsker at det brukes mer norsk mel, noe som også bransjen ønsker seg, spesielt i små og mellomstore bakerier. Vi etterspurte en tilrettelegging i form av for eksempel subsidier, for å øke kunnskapsnivået blant fagfolk i bransjen for å kunne nyttegjøre seg av disse råvarene i større grad enn i dag. Bollestad var positivt innstilt til dette, forteller Gunnar Bakke, direktør i BKLF.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad fikk en innføring i hvordan hun lager kanelknuter av Ørjan Toreid Eriksen fra BKO (t.v) og Nils Olav Heggdalsvik, BKL.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad fikk en innføring i hvordan hun lager kanelknuter av Ørjan Toreid Eriksen fra BKO (t.v) og Nils Olav Heggdalsvik, BKL.

Foto: BKLF

Opprinnelsemerking

Det ble også viet tid til å informere ministeren om mangelen på merking av importerte bakervarer og at det er viktig at kundene får vite hvor produktene er produsert.

– BKLF mener at importerte bakervarer skal merkes med opprinnelsesland. Da vet kundene hvor produktet er produsert og de kan ta et valg basert på tydeligere informasjon. Bollestad forstod problemstillingen og tar dette med seg videre.

Fikk bake med de beste

– Så var det veldig hyggelig at ministeren fikk treffe representanter fra BKL og at hun fikk bake sammen med dem. Vi brukte også tiden til å fortelle om at vi har et landslag som konkurrerer på internasjonalt nivå og at dette er med å heve omdømmet til hele bransjen. Ellers fikk vi informert om hvordan norsk baker- og konditorbransje er bygget opp og hvordan den fungerer. Jeg vil si dette var et meget godt møte og at det er veldig viktig for bransjen at vi har tett kontakt med departementet for å øke kunnskapen hos politisk ledelse. Det er positivt for vår bransje, sier Bakke.