Det handler ikke bare om å lage noe søtt og godt. Å bake, og særlig det å bake for andre, kan være like sunt for din psykiske helse som meditasjon og mindfulness, skriver The Huffington Post.

En av årsakene er at baking kan være en måte å uttrykke seg kreativt på.

— Det er en klar sammenheng mellom sunn psykisk helse og det å få utløp for sin kreativitet gjennom for eksempel å male eller å komponere musikk. Det å kunne uttrykke seg kreativt er med på å redusere stress, som jo er en bakenforliggende årsak til mange psykiske lidelser, sier professor i psykologi, Donna Pincus, til den amerikanske nettavisen.

Gjennom baking kan man også uttrykke følelser som kjærlighet og takknemlighet.

— Mange sliter med å sette ord på følelsene sine, og da er det veldig fint å kunne uttrykke seg gjennom et bakverk, forklarer kulinarisk terapeut Julie Ohana.

En annen fordel med baking, er at det krever konsentrasjon og tilstedeværelse for å lykkes.

— Baking krever faktisk at du veldig oppmerksom på det du holder på med. Du må gjøre nøyaktige oppmålinger av ingredienser og bruke sansene til å lukte og smake. Derfor kan baking, i likhet med meditasjon og mindfulness, gi økt lykkefølelse og redusere stress, forklarer Pincus.