Det er Norgesuniversitetet som skriver om prosjektet «Sunnere mat – digitale læringsressurser i et flerbruksperspektiv», som er et prosjekt som NMBU fikk midler til i 2014 – nettopp fra Norgesuniversitetet. Bakgrunnen for prosjektet er den økte etterspørselen etter kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, mat og helse – kunnskap som er etterspurt på flere områder blant annet fra næringsmiddelindustrien og i flere studieprogram ved NMBU.

Mike Moulton ved NMBU er prosjektleder, og forteller til norgesuniversitetet.no at de gikk raskt i dialog med matsektoren, og det kom tydelig frem at de ulike bransjene innad i sektoren har ulike behov. Planene ble også presentert for BKLF. Gunnhild Drabløs fra NMBU er koordinator for kurset, og forteller at i samarbeid med Ås-miljøet har det vært arrangert universitetskurs for bakere tidligere, men at de nå så et stort utviklingspotensial.
– Kurset for bakerne er helt endret etter at samarbeidet med prosjektet kom i gang, sier Drabløs.

Når studentene kommer til samling er de allerede kjent med teorien.

Hun forteller videre at mesteparten av teoriformidlingen foregår på nett i form av videoer, presentasjoner med voiceover, animasjoner og selvtester satt sammen i læringsstier. Universitetet i Stavanger sin avdeling for utvikling av digitale læremidler, NettOp, er med som rådgiver i utviklingen av læringsstier og animasjoner.
– Når studentene kommer til samling er de allerede kjent med teorien. Etter en kort innledningsforelesning, går de raskt i gang med praktisk jobbing på prøvebakeriet til Nofima, som er en sentral samarbeidspartner  i prosjektet, sier Drabløs.

I prøvebakeriet er det den ferske landslagstreneren André Løvas som rettleder studentene. Første gjennomkjøring av kurset ble utført i oktober, og det er allerede venteliste på neste kurs. Det opplyses om at BKLF har tatt kontakt for ytterlige samarbeid med Ås-miljøet, om å tilby nettkurs på andre nivå i bransjen også.