Georg Husebæk i Din Baker, tror ikke det vil bli enklere å få innpass i dagligvare på grunn av innstrammingen.
Georg Husebæk i Din Baker, tror ikke det vil bli enklere å få innpass i dagligvare på grunn av innstrammingen.

Bakeriene vil neppe nyte godt av skjerpede konkurransetilsyn

Flertallet på Stortinget har bestemt at Konkurransetilsynet må hindre betydelig forskjeller i innkjøpsbetingelser fra leverandører opp mot dagligvarekjedene. I bakeribransjen er jubelen avventede.

Publisert

Det er mye viktigere at de store kjedene følger opp sine uttalte ambisjoner om å tilgjengeliggjøre mye mer lokalprodusert mat.

Flere og lange debatter rundt forskjellsbehandling og prisdiskriminering fra leverandører opp mot dagligvarekjedene, har nå ført til at flertallet på Stortinget er tydelige på at Konkurransetilsynet skal slå ned på innkjøpsforskjeller.

Det vil i praksis bety at leverandører ikke kan tilby til rabatt til en kjede, fremfor en annen uten å risikere bøter fra Konkurransetilsynet.

Lavere priser

Aktører som kolonial.no, ser frem til endringen, og daglig leder Karl Munthe-Kaas, tror vedtaket vil føre til lavere priser og bedre vareutvalg.

– Dette er et enormt gjennombrudd. Vi i Kolonial.no har ment at forskjellsbehandlingen har ødelagt konkurransen, og vært det klart største etableringshinderet for både oss og alle andre kjeder som har forsøkt å komme inn på det norske markedet, skriver Munthe-Kaas i en pressemelding.

Det har også blitt nevnt i debatten at de skjerpede kravene kan føre til enklere adgang for flere leverandører til dagligvarekjedene. De store dominante leverandørene vil ikke kunne justere på priser til de forskjellige aktørene i dagligvaremarkedet, noe som kan gi rom for mindre leverandører.

Tror ikke på enklere tilgang

Men administrerende direktør i Din Baker, Georg Husebæk, tror ikke innstrammingen vil lette tilgangen for mindre bakerier i norsk dagligvaresektor.

– Jeg tror neppe dette vil ha mye å si for den delen av bransjen som jeg representerer. Det kan være flere fordeler med at det strammes til i Konkurransetilsynet, men på kort sikt tror jeg ikke vi vil se en særlig øking av håndverksbakervarer i norske dagligvarebutikker på grunn av dette, sier Husebæk til Bakeri.net.

Men Stortingsflertallets vedtak kan være en fordel i det lengre løp, mener Husebæk.

Presiseringen fra Stortinget er likevel et skritt i riktig retning, og det kan være med å åpne for de mindre leverandører på sikt. Det kan også være med på å åpne diskusjonen om hvordan de store kjedene drifter verdikjedene sine, i forhold til vertikal integrasjon der flere kjeder eier sine egne bakerier, for eksempel.

Mer lokalprodusert bakst

Husebæk mener dagligvarebransjen bør følge opp store ord om å tilby mer lokalprodusert mat i butikkene.

– Det er mye viktigere at de store kjedene følger opp sine uttalte ambisjoner om å tilgjengeliggjøre mye mer lokalprodusert mat. Bakervarer er jo ekstremt lokalt, og ekstremt ferske produkter. Denne oppfølgingen er mye viktigere, i hvert fall på kort sikt, enn konkurransepresiseringen fra Stortinget. For meg er det en stor skuffelse at det er så lite lokalproduserte bakervarer tilgjengelig i norsk dagligvare, selvfølgelig med noen få hederlige unntak. I dag finnes det primært bakervarer fra kjedenes egne bakerier, som ikke kan defineres som lokalprodusert bakst, etter min mening, sier Husebæk.

Powered by Labrador CMS