En ung baker tar brød ut av ovnen.
Ifølge LOs sommerpatrulje ble 63 prosent av ungdommene med sommerjobb i bakeribransjen utsatt for brudd på Arbeidsmiljøloven.

Bakeriene kåret til verstinger

LOs sommerpatrulje avdekket lovbrudd hos 63 prosent av bakeriene i år. 

I løpet av sommeren besøkte frivillige fra LOs sommerpatrulje til sammen 5637 ungdommer på sommerjobb i ulike bedrifter og bransjer. Sommerpatruljen sjekket om ungdommene fikk det de hadde krav på i henhold til Arbeidsmiljøloven, slik som en arbeidskontrakt, opplæring, pauser og overtidsbetaling.

I år ble det avdekket lovbrudd hos 49,7 prosent, altså halvparten av alle ungdommene. Blant ungdommene som jobbet i bakerier, var det enda flere lovbrudd enn gjennomsnittet. Her ble det nemlig avdekket lovbrudd hos 63,1 prosent. Derfor konkluderer fagbladet NNN-arbeideren med at "bakeriene ble årets verstinger".

I bakeriene ble det avdekket spesielt mange brudd på reglene om overtidsbetaling, pauser og opplæring. 

Flere får for lite betalt

Organisasjonsarbeider i LOs underavdeling NNN, Erik Stangeland, er ikke overrasket over funnene. 

– Jeg jobber for NNN Forbund i Rogaland, og kjenner derfor dette området best. I tillegg til LOs sommerpatrulje gjennomfører vi også LOs lærlingspatrulje. Det vi ser, er at lærlingene i området vårt får veldig god faglig opplærling. Likevel er det påfallende mange som velger å forlate bransjen kort tid etter at svennebrevet er i boks. Og det handler nok i stor grad om hvordan bedriftene behandler lærlingene sine når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår, sier han.

Erik Stangeland er organisasjonsarbeider i NNN Forbund Rogaland.

Stangeland opplever at ledelsen i flere bakeribedrifter har for lite fokus på dette. En vanlig bortforklaring er at de ikke har rukket å sette seg inn i regelverket.  

- Det er spesielt bekymringsverdig at nesten halvparten av de 30 baker- og konditorlærlingene vi snakket med i Rogaland i fjor fikk for lite betalt for å jobbe overtid. Her skal lærlinger lønnes som ufaglærte pluss overtidstillegg for at det skal bli riktig. En utbredt feil er å betale ut overtidstillegg på lærlingesatsen. Vi kan hjelpe til med å avdekke slike forhold og gi bedriftene mulighet til å ordne opp. Det er derfor vi synes at det er så viktig å gjennomføre patruljer, forteller han. 

Viktig med godt samarbeid

Direktør for arbeidsliv i NHO Mat og Drikke,  Nikolai A. Westlie, beskriver bruddene i baker- og konditorbransjen som "bekymringsfulle". Westlie påpeker at han ikke vet om noen av de aktuelle bedriftene er medlemmer i NHO Mat og Drikke. Derfor kan han kun uttale seg på generelt grunnlag:

– Som arbeidsgiverorganisasjon er vi opptatt av å hjelpe medlemsbedriftene med å legge til rette for ryddige og gode arbeidsforhold. Dette er en av våre viktigste oppgaver. Vi fremhever alltid viktigheten av samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen i en bedrift. Vår erfaring er nemlig at de som jobber systematisk med slikt samarbeid klarer å finne gode løsninger som tjener både bedriften og de ansatte, sier han til Bakeri.net.

Powered by Labrador CMS