Til sammen 36 brudd på forskriftene om næringsmiddelhygiene ble avdekket hos Penarth Bakery Ltd i Penarth i Wales. Nå er eieren, Gareth Spray (45), idømt både bøter og fengelsstraff, melder penarthtimes.com, som også viser bilder av de skrekkelige funnene.

Noe av det som ble funnet var dårlig personlig hygiene, forurenset mat, skitne lokaler i en dårlig forfatning, lagring av høyrisiko-mat uten temperaturkontroll og skadedyr.

Offiserene fra de britiske næringsmiddelmyndighetene så seg nødt til å gripe inn av hensyn til folkehelsen. Under rettssaken slo dommer Bodfan Jenkins fast at tilstanden i bakeriet var «nok til at magen vrenger seg». Videre sa han at Spray og hans ansatte åpenbart mangler respekt for loven.

Spray ble idømt fire måneders fengelsstraff for å ha solgt mat uegnet for mennesker. Han må også utføre 200 timer straffearbeid og delta i et rehabiliteringsprogram. Han fikk personlige bøter på til sammen 7200 britiske pund, mens selskapet Penarth Bakery Ltd ble idømt en bot på hele 10 000 britiske pund. Spray ble i tillegg utestengt fra all næringsmiddelvirksomhet i ti år.