Coop kjøpte Ica i mars 2015 og i kjølevannet ble det en del omrokeringer i forhold til leverandører. French Bakery Company var i en årrekke leverandør av fransk bakverk til Ica, men da Coop overtok ble det raskt klart at de nye eierene ikke ønsket å fortsette samarbeidet med bakeriet.

Coop erstattet French Bakery Companys produkter med egenproduserte varer fra Goman.

Det som tidligere het Ica Norge, byttet etter overtagelsen navn til Norsk Butikkdrift, et selskap som nå er en del av Coop konsernet.

French Bakery Company ønsker nå, med domstolens hjelp, å sikre penger de mener Norsk Butikkdrift har bemektiget seg i strid med kontrakten.

 

Avtalebrudd

– Bakgrunnen for saken er at French Bakery Company inngikk årsavtaler i over ti år med ICA. Selv om det var en løpende årsavtale, sa Coop opp avtalen med opphør til utløpet av august. Begjæringen er begrunnet i at Norsk Butikkdrift, bemektiget seg fem millioner kroner de ikke hadde rett til, ved å foreta motregninger som var i strid med klar avtale, sier French Bakery Companys prosessfullmektig, advokat Ian W. Kenworthy i advokatselskapet Steenstrup Stordrange.

Kenworthy ønsker rettens medhold til at denne summen skal sikres på sperret konto til saken er løst.

– Dette påfører French Bakery både et likviditetstap og en risiko for at pengene blir borte på grunn av de svake resultatene i Norsk Butikkdrift, sier Kenworthy.

 

Ikke grunnlag for krav

– Coops datterselskap Norsk Butikkdrift sa opp avtalen med French Bakery i mai 2015 med utløp 31. august 2015. Etter oppsigelsen har Norsk Butikkdrift oppfylt alle sine forpliktelser i henhold til avtalen. For å hjelpe French Bakery i en overgangsfase etter avtalens utløp har Norsk Butikkdrift kjøpt og solgt brød fra French Bakery. Norsk Butikkdrift har også markedsført brød fra French Bakery gjennom kundeavis helt frem til 10. oktober 2015, sier kommunikasjonsdirektør i Coop Bjørn Friis.

 

Så dere bestrider kravet?

– Det er riktig. Vi ser ikke at det foreligger noe grunnlag for krav, sier Friis.

Saken skal etter planen opp for domstolen i begynnelsen av januar 2016.