With startet med bakeridrift i 2011 for å forsyne kafeen sin med bakst. Virksomheten ble siden utvidet med ytterligere to kafeer. Brød & kaffe, Bok & kaffe, Bakst & kaffe er blitt populære serveringssteder i Tønsberg.

– Etterhvert som produksjonen økte ble lokalene for små, slik at dette opplevdes som upraktisk. Derfor begynte vi å lete etter nye lokaler. Nå har vi tatt skrittet fra å være leietagere til å kjøpe en næringseiendom på hele 1000 kvm, forteller Kjersti til Bakeri.net.

 

Bydelshus med hjerte og sjel

Næringseiendommen har tidligere vært blitt brukt som en møbelbutikk. Nå er det søkt om bruksendring til serveringssted. Går søknaden gjennom skal lokalene få nytt liv som et bydelshus med bakeri, kafe og mye annet!

– I de nye lokalene kan vi legge opp til en helt annen produksjon med flere bakere og en annen vareleveringslinje. Vi vil tilrettelegge driften ut ifra erfaringene vi har gjort oss gjennom de siste fem årene. Vi ønsker å ha en større produksjon med bedre muligheter, blant annet for kjøl.

 

Brød og kanelboller

Varesortimentet til bakeriet er på linje med det andre aktører som for eksempel Godt Brød og Åpent bakeri leverer, forteller With.

– Frem til nå har vi vært et håndverksbakeri, 100 prosent. Uten konditordelen. Vi har takket nei til bestilling av kaker. Det vi selger mest av er grove brød og kanelboller.

Smaksrike, grove brød er etterspurt med dagens fokus på helse. Og kanelboller går aldri av moten!

 

– Hvordan har de siste fem årene med bakeridriften vært?

– Veldig bra med en jevn økning hele veien! Driften har gitt et resultat som gjør at vi tør å satse videre, sier Kjersti With til Bakeri.net.

Næringseiendommen har tidligere vært blitt brukt som en møbelbutikk. Nå er det søkt om bruksendring til serveringssted.

Næringseiendommen har tidligere vært blitt brukt som en møbelbutikk. Nå er det søkt om bruksendring til serveringssted.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Utvider med enda en kafe

Kafedriften av Brød & kaffe, Bok & kaffe og Bakst & kaffe skal fortsette. I tillegg vil With åpne en ny kafe i tillegg til bakeriet.  Næringsvirksomheten kommer til å hete Et bydelshus, forteller hun.

– Valget av navnet ligger i ønsket om å starte et flerbrukshus i Tønsberg. Bakeriet skal være hjertet i huset, men i tillegg skal det også romme kontorplasser, en sal, møterom og grupperom. Litt slik som et grendehus som veldig mange har et forhold til. Her kan folk for eksempel holde konfirmasjoner, møter, kurs og konferanser.

 

– Vi må tilby noe mer

Mange bransjer opplever at det ikke lenger er bærekraftig nok å kunne tilby produkter. I tillegg må man skape en opplevelse. Etableringen av Et bydelshus er et steg i retning av denne trenden.

–  Dette skal være et hus for alle i Tønsberg. Det blir kjempeviktig at lokalbefolkningen føler eierskapet til det nye bydelshuset, at de tar det i bruk og føler seg vel der, sier sier Kjersti With til Bakeri.net.

Men før det nye tilskuddet i Tønsberg kan komme på plass må næringslokalene oppgraderes i betydelig grad, blant annet det elektriske anlegget og rørsystemet, og bakeriet må flyttes. With har god tro på å lykkes.

– Det er en fin «heiakultur» i denne byen – og det trengs for å tørre å satse så stort!