Melhus Bakeri II AS ble meldt konkurs 22. juni. Det var styret selv som begjærte oppbud.

I kjennelsen fra Trøndelag tingrett står det at bedriften antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Melhus Bakeri II AS har en samlet gjeld på rundt 2,6 millioner kroner, og selskapets aktiva skal være verdt cirka 550 000 kroner.

Styreleder Lars Utseth sier til Trønderbladet at torsdag 23. juni var siste dag for Melhus bakeri. Nå er all drift stanset, og bedriftens 24 ansatte blir sagt opp.

– Det er veldig trist, sier Utseth, som selv begynte å jobbe i bakeriet i 1997 og siden har steget i gradene.

Han eier 25 prosent av selskapet, og inntil for ett år siden var Utseth også daglig leder for Melhus Bakeri. I år har ikke bedriften hatt noen daglig leder, men Utseth har vært kontaktperson, skriver Trønderbladet.

Negative resultater

Utseth forklarer konkursen med dårlig inntjening og at kundene uteble under koronapandemien.

– Vi har prøvd å snu hver en stein for å lykkes, men vi har en handlingsplikt for å unngå å påføre andre ytterligere tap, sier han til avisen.

Melhus Bakeri II omsatte for 12,8 millioner kroner i 2019 og 12,3 millioner kroner i 2020. Samme år endte resultatet før skatt på henholdsvis minus 1,6 millioner kroner og minus 849.000 kroner. Selskapets har ikke offentliggjort regnskapet for 2021.

Tre utsalg

Melhus Bakeri ble etablert på Melhus i 1914. De første årene var det samvirkelagets styre som drev bakeriet.

– Den første bestyreren var Thomas Ellefsen. Han og familien bodde i andre etasje over bakeriet og han hadde en ukelønn på 25 kroner. Frem til krigens dager var det kun to ansatte ved bakeriet, og man hyrte inn ekstra hjelp ved de store høytidene. I 1986 ble bakeriet overtatt av private eiere, står det på Melhus Bakeris nettside.

Produksjonen ble etter hvert flyttet til Heimdal, der det også har blitt drevet et utsalg. Melhus Bakeri hadde i tillegg utsalg med kafé på Melhustorget og på Valentinlyst.