Adresseavisen skriver at ifølge politiet var det tegn på sosial dumping i bakeriet og arbeidet ble midlertidig stanset. Arbeidstilsynet står bak anmeldelsen som baserer seg på funnene fra aksjonen.

– Aksjonen fant sted i slutten av januar. Anmeldelsene går på arbeidsforholdene på stedet, forteller Sigmund Stenhaug i politiet til Adresseavisen.

Mangelfulle rutiner

Arbeidstilsynet vil jobbe videre med sine funn fra bakeriet, samtidig med at politiet etterforsker.

Bakeriet ble også stengt midlertidig grunnet en trapp som ikke var montert etter foreskrifter og som ble brukt mens man arbeidet ved en av maskinene i bakeriet. Arbeidet kunne igangsettes dagen etter, da bakeriet monterte ny trapp. Denne gangen etter forskrifter.

Det pekes også på at flere traller var i dårlig stand og kunne utgjøre en fare for ulykker. Bakeriet fikk pålegg om vedlikehold. Rutiner for å håndtere HMS-avvik, fant man også mangelfullt.

Fokus på arbeidsforhold

Det er arbeidskriminalitetsgruppa i Trondheim, et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, Politiet, Toll, Skatteetaten og Trondheim Kemnerkontor, som står bak aksjonen.

– Det er arbeidsforhold vi har fokus på nå. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå ut med så mange detaljer på dette tidspunktet, sier Sigmund Stenhaug til Adresseavisen.