Mens mannen i 30-årene jobbet på et bakeri i distriktet fikk han også utbetalt penger fra Nav. Saken har nylig vært oppe i Stavanger tingrett og der kom bakeren med en uforbeholden tilståelse, melder Rogalands Avis. 

Trygdebedrageriet fant sted i perioden fra 19. oktober 2015 til 12. juni 2016. I denne perioden sendte mannen meldekort til Nav uten å opplyse om alle timene han jobbet for et bakeri i distriktet. Slik fikk han utbetalt 114 682 kroner som han ikke hadde krav på.
Bakeren har fått noe strafferabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Rettspraksis er at det skal idømmes ubetinget fengsel rundt 45 til 60 dager når beløpet er over folketrygdens grunnbeløp på 92 576 kroner. Dermed kom retten til at straffen skulle settes til 35 dagers ubetinget fengsel.