Nå jobber skolen hardt for å få flere elever til å omprioritere sine valg i løpet av våren slik at tilbudet kan opprettholdes når skolen starter opp etter sommerferien.

– Så langt er det alt for få som har søkt fordypning baker- og konditor på VG2 matfag til høsten. Det gjør at det er en mulighet for at tilbudet kan forsvinne, forteller rektor ved Sørumsand videregående skole, Kjell Hermann til Bakeri.net.

Baker- og konditorlinja på Sørumsand vgs er kjent for å være godt utstyrt og de har lærekrefter helt i toppklassen. Mette Klever, baker- og konditorlærer ved skolen, har så langt fått alle elever ut i læreplass etter endt skolegang.

Må ha flere søkere

Kjell Hermann er avhengig av flere søkere for å kunne beholde tilbudet.

– Vi skal jobbe hardt for å få flere elever til å søke fordyping baker og konditor. Elevene har fremdeles mulighet til å endre sine valg selv om søknadsfristen er gått ut. Så vi tror og håper at vi skal kunne tilby baker- og konditorfordyping også neste skoleår.

Det er skolen selv og eieren, Akershus fylkeskommune, som i samråd tar avgjørelsen om utdanningen legges ned eller ikke.

– Får vi ikke flere søkere, så finnes det en mulighet for at baker- og konditortilbudet legges ned. Tilbudet er jo søkerutsatt, så vi må vurdere om det er forsvarlig. Men vi kan bestemme at tilbudet skal bestå, selv med veldig få elever, men det er selvsagt ikke ideelt, sier Hermann.

Michelle Celine Selle, lærer Mette Klever og Cato Andre Haavi Knutsen lager kaker på Sørumsand vgs.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Vil ha tettere samarbeid med bransjen

Hermann vil gjerne ha et tettere samarbeid med bransjen for å finne mulige løsninger for fremtiden.

– Baker eller konditor er en god utdannelse, det er behov for faglært arbeidskraft og utdannelsen gir gode muligheter for fast jobb og et godt liv. Jeg vil gjerne sette meg ned med representanter fra bransjen for å høre om vi sammen kan gjøre noe for å være sikret en slik utdannelse i fremtiden her på Sørumsand vgs, sier Hermann.

Viktig skole for bransjen

For baker- og konditorbransjen er utdannelsen på Sørumsand vgs viktig.

– Dette er en veldig god skole og de har et meget godt fagmiljø. Lærerkreftene er topp og de har mye flott utstyr som gjør at elevene kan mye før de skal ut i læra. Det vil være et stort tap hvis dette tilbudet forsvinner, sier daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke.

– Skulle tilbudet forsvinne fra Sørumsand tror jeg det vil skape en høyere terskel for elever å velge disse fagene og bransjen vil få dårlige tilgang på faglært arbeidskraft fremover. En nedleggelse vil få langsiktige konsekvenser, sier Bakke.

Bakke vil gjerne snakke nærmere med rektoren på skolen om hva bransjen kan bidra med for å sikre tilbudet.

– Et nærmere samarbeid ønsker jeg velkommen. Her må alle gode krefter jobbe sammen for å hindre at det flotte tilbudet på Sørumsand vgs forsvinner, sier Bakke.

En avgjørelse om linjen består eller forsvinner vil bli tatt i løpet våren.