I går ble det kjent at Din Baker Holding har solgt unna Bakeriet Cafédrift AS og Karamaco AS til Nærbakst. Selskapet skal nå fokusere på kjernevirksomheter og ikke på utsalg.

Hvorfor ville Din Baker Holding selge Bakeriet Cafédrift og Karamaco?

– Produksjonen i Karamaco ble avviklet for en god stund siden. Det var ikke noe poeng for Din Baker å sitte på dette selskapet, som kun består av en eiendom i Vestby. Denne eiendommen følger i transaksjonen med Nærbakst og eiendommen vil bli solgt så fort som mulig, sier Vidar Skoglund, administrerende direktør i Din Baker.

– Når det gjelder Bakeriet Cafédrift, så har dette vært en lang prosess. Styret har for en god stund siden, på bakgrunn av flere uheldige investeringer tidligere,  bestemt at vi ikke skal drive med kommersiell virksomhet som ikke er innenfor kjerneoppgavene våre. Så Bakeriet Cafédrift har vært til salgs helt siden da.

 

Opprydding

Skoglund har drevet opprydding i Din Bakers portefølje og to ganger tidligere har Bakeriet Cafédrift blitt forsøkt solgt. Men salgene har strandet begge gangene siden ønsket pris ikke har blitt oppnådd. For to år siden ble salgsprosessen lagt på hylla, og man skulle fokusere på å videreutvikle selskapet inntil den rette kjøperen dukket opp.

– Vi har ventet på at en seriøs kjøper som var villig til å betale den rette prisen skulle dukke opp, og det fant vi i Nærbakst. Sett i lys av at prosessen har pågått en lang stund, er dette ganske udramatisk og jeg tror begge parter er fornøyd med prisen, sier Skoglund.

Selskapene ble ikke lagt ut på markedet men det var Nærbakst som først viste interesse.

– Vi fikk et signal i fjor høst om at Nærbakst var interessert og etter innledende samtaler med dem, tok vi kontakt med andre mulige interessenter. Vi ønsket så klart å oppnå så god pris vi kunne. Men det var tilbudet fra Nærbakst som var det beste totalt sett, sier Skoglund.

 

Hvor mange budgivere var med?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, men jeg kan si at det var flere.

 

Ferdig rydda

Nå som salget er ferdig og oppgjøret er på plass, sier Vidar Skoglund seg helt ferdig med oppryddingsprosessen i Din Baker.

– Nå er det tid for å fokusere på å hjelpe medlemmene våre med kompetanseheving og produktutvikling, samt å sikre medlemmene best mulige betingelser. Det er dette som er kjernen i Din Bakers virksomhet. Våre medlemmer har en travel hverdag og skal fornye seg hele tiden, så jeg ser fram til å fokusere maksimalt på dette og ikke på andre aktiviteter i selskapet. Vi håper også at potensielle medlemmer ser at vi nå ikke bruker tid og medlemmenes ressurser på en måte mange har ment er feil. Vi tror at Din Baker kommer til å få flere nye medlemmer når de ser hvordan vi har ryddet opp i selskapet, sier Skoglund.