Dommen på 4 år i fengsel ble forkynt bakeren 23. januar. Historien går tilbake til april 2014, hvor et bakeriet til den omtalte bakeren i Le Havre, brenner ned. En bil blir funnet inne i bakeriet og undersøkelser viser at bilen har vært dynket i lett antennelig stoff (sannsynligvis bensin) før den ble kjørt in i bakeriet, samt filler dynket i bensin ved inngangsdøren. Et nytt tilfelle av bakeribrann finner sted i november samme år, hvor et nytt bakeri brenner ned.

Økonomisk trøbbel

Etterforskning kommer frem til at det er nevøen til bakeren som er den skyldige ildpåsetteren, men han er betalt av onkelen for å gjøre det. Bakeren er i store økonomiske vanskeligheter og håper på forsikring og den andre brannen må antas å være for å unngå mistanke.

Nevøen fikk til sammen en betaling på 600 Euro av onkelen for den skitne jobben.

Ingen mennesker kom til skade i brannene.