Dette ble klart tidligere i sommer da Bakerbransjens råvareleverandørforening (BRL), Bakerbransjens maskinleverandørforening og BKLF holdt styremøte i det felles eide selskapet BAKO-messen AS (stiftet i 1995), som tidligere er brukt som et arrangementselskap for bransjen.

Sist SMAK ble avholdt stod norsk bakeribransje sammen under en felles stand som het Bakeland, arrangert av nettopp BAKO.

Alle for seg

På SMAK 2020 ønsket ikke råvareleverandørene denne løsningen, til tross for at maskinleverandørene og BKLF ønsket en repetisjon fra 2017.

Dermed blir det ingen felles stand og alle aktører står under egne flagg.

– Dette er ikke gunstig for norsk bakeribransje, synes vi. Bransjen blir mer fragmentert når vi ikke står samlet på slike arrangementer som SMAK. Men vi kan ikke gjøre noe med dette, sier Gunnar Bakke, administrerende direktør i BKLF.

For ressurskrevende

Råvareleverandørforeningens medlemmer består av noen store, som Tine, Mills, Idun Industri, Lantmännen Cerealia og Norgesmøllene, noen mellomstore og flere små. For noen av de store leverandørenes del, ville et Bakeland bety at de måtte stille med to stander på SMAK, siden disse selskapene i utgangspunktet stiller med egne, frittstående stander på messen.

– For noen av de minste leverandørene er messedeltagelse ikke noe alternativ grunnet økonomi i utgangspunktet, dermed synes de det ble en for stor økonomisk belastning å backe et Bakeland på en messe de ikke hadde deltatt på i utgangspunktet. For flere av de store og mellomstore leverandører var Bakeland et godt alternativ, men flertallet avgjorde at vi ikke ønsket å bruke de ressursene som kreves for å delta i et slikt samarbeid som Bakeland, forteller sekretæren i råvareleverandørforeningen, Sissel Flesland til Bakeri.net.

Gir fra seg aksjene

På styremøtet til råvareleverandørforeningen i slutten av august ble det dermed avgjort at de heller ikke ønsket å være eiere i arrangørselskapet BAKO, en avgjørelse maskinleverandørene allerede hadde tatt da det ble klart at Bakeland var lagt dødt.

– Råvareleverandørene så ingen grunn til fortsatt eierskap i et selskap som ble opprettet for å arrangere bransjemesser, når det ikke skal arrangeres noe. Skulle det på et tidspunkt bli slik at dagen SMAK ikke fungerer for medlemmene, så kan det startes opp et nytt selskap, sier Flesland.

Men overdragelsen av aksjene i BAKO  til BKLF kommer med en klausul fra både Bakerbransjens Råvareleverandørforening og Maskinleverandørforeningen. Det skal komme baker- og konditorlandslaget til gode.

– Hvordan kan denne overdragelsen gavne landslagene?
– Det må bli opp til BKLF å avgjøre, vi ønsker at landslagene skal få noe ut av at BKLF blir eneeier i BAKO, men vi har ikke noe med hvordan det skjer.

– Finnes det midler i BAKO og kan det være en løsning å avvikle selskapet og bruke pengene på landslaget?
– Det er lite midler i BAKO men det finnes en aksjekapital der. Så det kan være en løsning, men vi overlater den avgjørelsen til BKLF, sier Flesland.

– I forbindelse med avgjørelsen på styremøtet i sommer, ønsket maskinleverandørene å overdra sine aksjer i BAKO til BKLF, og nå har råvareleverandørene kommet til samme avgjørelse. Nå får BKLF vurdere om vi skal drifte dette selskapet på egenhånd eller legge det ned, sier Gunnar Bakke, administrerende direktør i BKLF.

Gunnar Bakke i BKLF beklager at trepartssamarbeidet som bransjen har hatt i en årrekke, nå ser ut til å gå mot slutten.

Gunnar Bakke i BKLF beklager at trepartssamarbeidet som bransjen har hatt i en årrekke, nå ser ut til å gå mot slutten.

Jon-Are Berg-Jacobsen / Vest Vind Media

Bransjens trepartssamarbeid på hell

Gunnar Bakke ser konturene av en ny virkelighet når det gjelder samarbeid mellom partene i bransjen.

– Vi ser tydelig at bransjen er i endring og eierskap rundt leverandører og bakerbedrifter er organisert annerledes enn tidligere. Med en slik struktur mister vi også de tette båndene som tidligere har preget bransjen vår og kanskje er det også slik at vi ikke trenger hverandre i samme grad som før. Det er en dreining vi i BKLF ikke er glade for, men som vi dessverre må forholde oss til, sier Bakke, sier Bakke.