BKLF har jobbet en lengre periode med å få et felles resept- og kalkylsesystem for bransjen og fredag ble intensjonsavtalen undertegnet i Stavanger. Planen er at bedrifter som er medlemmer i BKLF får tilgang til Bake-it som en del av sitt medlemskap.

Bake-it er et resept- og kalkylesystem som er utviklet for blant annet automatisk beregning av ingrediensliste, næringsinnhold, grovhet og nøkkelhull. Systemet er opprinnelig utviklet for kunder av Idun Industri AS og Lantmännen Ceralia Norge. Systemet ble lansert i 2002 og har også blitt lansert på det svenske markedet. Nå går flere leverandører og BKLF inn som eiere av systemet for å gjøre systemet mer tilgjengelig for bransjen, uavhengig av hvilke leverandører de har.

Partene er enige om å etablere et selskap (forvaltnings- og driftsselskap) som skal stå for videre forvaltning og drift av Bake-it. Det vil i tiden fremover jobbes med å få på plass selskapet avtaler knyttet til dette.