Portalen legges ned etter et regjeringsvedtak. Hva som skjer med appen ”peiling” er ikke avklart ennå.

– Fornuftig beslutning. Dagligvareportalen og appen «Peiling» som Forbrukerrådet har utviklet, er fortsatt langt fra å møte Stortingets bestilling, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i en pressemelding.

Kun fokus på pris

– Forbrukerrådet har så langt valgt å fokusere på pris i portalen. Dette har skjedd på tross av at portalen i følge Stortingets føringer skulle fremme kvalitet, godt utvalg, markedstilgang for småskalaprodusenter, etikk, miljø og helse. Bransjen har gjentatte ganger advart mot dette, slår Størksen fast.

Forbrukerrådet legger på sin side skylden på manglende datagrunnlag fra bransjen.

– Bransjen har lagt ned betydelige ressurser for å møte kravene fra Forbrukerrådet, og ikke minst Stortingets intensjon med dagligvareportalen, fortsetter Størksen.
Virke dagligvare har imidlertid lenge advart om at eksempelvis frukt og grønt i løsvekt, samt ferskvarer, ikke er med i TradeSolution, som Forbrukerrådet har valgt å høste data fra.

Ikke etter intensjonen

– Skal slike varer kunne registreres på en måte som gjør det sammenlignbart i portalen, krever det standardisering og pakking – og vil trolig høre til både smalere utvalg og mer emballasjebruk. Det er på tvers av intensjonen, sier hun.

Hva som vil skje med appen «Peiling» er foreløpig uklart, i følge statsråd Linda Helleland. Det vil avhenge av både driftskostnader, hva brukerne vil få ut av det, og brukerpotensialet.

– Om regjeringen og Forbrukerrådet velger å videreutvikle de øvrige delene av dagligvareportalen, gjenstår det fortsatt et betydelig arbeid for at Stortinget skal få det Stortinget har bedt om. Det må Forbrukerrådet ta på alvor – og bransjen skal fortsatt bidra til at målene nås, avslutter Størksen.